3F Examentraining Luisteren & Lezen

Extra voorbereiding nodig op 3F taaltoetsen?

Naast de 3F toetsing voor IKK (spreken, gesprekken voeren, en luisteren) biedt Lexicon ook een 3F Examentraining Lezen & Luisteren aan voor de kinderopvang. Deze examentraining is bestemd voor medewerkers die zich extra willen voorbereiden op de 3F luister- en/of leestoetsen of medewerkers die zich extra moeten voorbereiden na een niet behaalde toets.

Er zijn twee manieren waarop medewerkers de 3F Examentraining kunnen volgen:

  • Individueel door middel van e-modules via onze online-leeromgeving
  • Workshop die op locatie of afstand (Teams) plaatsvindt. Deze workshop is bestemd voor een groep van maximaal 10 personen

Onze aanpak

E-modules

De online leeromgeving bestaat uit twee modules:

  • Module 1 is erop gericht de medewerkers inzicht te geven in verschillende luister- en/of leesstrategieën. Hoe luister je naar of hoe lees je een tekst, hoe ga je om met meerkeuzevragen?
  • Module 2 gaat in op het vinden van de hoofdgedachte, hoofd- en bijzaken, meningen, feiten en stellingen. Deze module wordt ondersteund door video-fragmenten en teksten. De opgedane kennis wordt direct getoetst.

Hebben uw medewerkers na het volgen van deze e-modules nog vragen of zijn er toch nog onduidelijkheden? Dan kunnen zij na het volgen van deze modules tijdens een online sessie bij één van onze trainers terecht met hun vragen.

Incompany | op afstand workshop 

De workshop duurt 2 dagdelen van 2.5 uur, met een tussenperiode van een week. Uw medewerkers leren zich goed voor te bereiden op het erkende TOA Examen Luisteren & Lezen 3F van Bureau ICE. In de 3F Examentraining kinderopvang wordt precies nagegaan wat de medewerkers echt moeten weten en hoe de vragen in elkaar zitten. De inhoud van de workshop komt  overeen met de e-modules.

Door zowel de e-modules als de workshop zullen medewerkers met een geruster gevoel aan de toets beginnen. Deze werkwijze vergroot het zelfvertrouwen van de medewerker met als gevolg betere resultaten!

Trainingsoördinator

Marjolein Vermeij

Contact