Totaalconcept

Aanpak maatwerktrajecten

Uit de praktijk

Carla de Winter werkt sinds vijf jaar bij een grote koepelorganisatie voor kinderopvang. Ze is net doorgegroeid naar de functie van clustermanager en vol elan begonnen aan haar nieuwe opdracht. Maar het blijkt lastiger dan het leek. Carla krijgt rapportages van pedagogisch medewerkers die ze moet beoordelen en redigeren, maar begrijpt soms niet precies wat er bedoeld wordt met bepaalde woorden of uitdrukkingen. Kinderopvang blijkt toch best een complexe materie.

In de leidinggevende rol die ze nu heeft, merkt ze ook dat ze andere gesprekken moet voeren dan voorheen.  Ze draagt verantwoordelijkheden die ze over moet zien te brengen op haar medewerkers, en soms heeft ze daarbij ook niet zo’n prettige boodschap. Dat is voor Carla een heel nieuwe ervaring. En dus waren de gesprekken en de resultaten daarvan niet goed.

Carla meldt zich bij haar directie: ‘Ik vrees dat ik dit op deze manier niet ga redden. Ik moet echt meer begrijpen van de taal die wordt gebruikt in rapportages. En ik zou wel wat steun kunnen gebruiken bij het voeren van lastige gesprekken.’

Collectieve doelstellingen, individuele vaardigheden

Organisaties die doelstellingen opstellen, creëren daarmee behoeften aan expertises en vaardigheden van hun medewerkers. Het op het juiste niveau beheersen van de eigen of een vreemde taal, in de culturele context waarin die taal een rol speelt, is zo’n vaardigheid. Lexicon verbindt de taalbehoeften van organisaties aan de taalvaardigheden van de individuen waarop de organisatie is gebouwd.

Daarnaast: taal leer je niet in één keer en een organisatie is nooit ‘klaar’. Er is dus een blijvende behoefte aan leren en trainen. We onderhouden het niveau van de medewerkers van organisaties met doorlopende vernieuwing en verrijking van hun taalvaardigheid.

Maatwerk vanuit de eigen situatie

Wij vinden dat het achterliggende doel, de taak aan te kunnen, sturend moet zijn. Dat betekent dat iedere deelnemer een andere behoefte heeft, die afhankelijk is van de individuele situatie. Sommige mensen zullen meer ondersteuning nodig hebben dan andere; dat hangt niet alleen af van wat ze al weten en kunnen, maar ook van de taak die hen is gesteld.

Maatwerk vanuit ervaring

Vanuit de reeds brede en lange ervaring wil Lexicon voor zijn opdrachtgevers taal- en communicatie-gerelateerde problemen oplossen in het Nederlandse, Engelse en Duitse taaldomein. Altijd vanuit een op maat-benadering voor de gegeven situatie van organisatie en werknemers. Lexicon wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn, die samen met de opdrachtgever onderzoekt welke behoeften er ontstaan vanuit de organisatiedoelstellingen en de praktijk van de individuele medewerkers, en die behoeften vervolgens beantwoordt met een maatwerkaanpak in trainingen in taal en cultuur.

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Contact