Transfer naar de praktijk

Resultaat

Lexicon verbindt de taalbehoeften van organisaties aan de taalvaardigheden van de individuen waarop de organisatie is gebouwd.

Evaluatie

Evaluatie is belangrijk. Zowel de deelnemers als organisaties nemen we mee in dit proces.

Naast evaluatieformulieren stelt de trainer een uitgebreide eindrapportage op waarin het behaalde eindresultaat  en een advies staat vermeld.

Borging van de kennis

Een taaltraining staat niet op zich. Het is belangrijk dat er ook na afloop van het traject aandacht besteed wordt aan het effect op de werkvloer. Lexicon Trainingen biedt bijvoorbeeld als aanvulling op het traject Nederlands op de productievloer de Workshop Communiceren op de werkvloer voor leidinggevenden. In deze workshop leren de leidinggevenden wat de niveau-indicatie (A0 – A2) inhoudt, hoe zij de medewerkers duidelijke instructies kunnen geven en hoe zij de communicatie effectiever en succesvol kunnen laten verlopen. Meer informatie over de niveaus vindt u op CEFR.

Daarom organiseren we een paar weken of maanden na de training een aantal terugkomsessies waarin de trainer met de deelnemers bespreekt hoe de geleerde stof aansluit bij hun dagelijkse praktijk. Ook gaan we dieper in op specifieke onderwerpen uit de praktijk.

Wat gaat goed en wat kan er eventueel nog beter? Bijvoorbeeld onze training Zakelijk Engels. Spreken de deelnemers regelmatig de taal of is er nog een drempel om de telefoon op te pakken?

Ook gaan we in gesprek met de organisatie om de resultaten in kaart te brengen. Is de communicatie verbeterd, hebben de deelnemers meer zelfvertrouwen aan de telefoon of in een meeting of verlopen werkprocessen beter door minder taalgerichte misverstanden?

En als dit niet geval is, dan gaan we op zoek naar oplossingen.

Sparringpartner

We hebben goed zicht op de eisen die onze complexe tijd aan organisaties en werknemers stelt en beantwoorden die met ons aanbod. Een relatie met Lexicon is een abonnement op vernieuwing.

We gaan graag met u in gesprek over alles wat met taal, cultuur en communicatie te maken heeft binnen uw organisatie.

Van werkvloerscan en taaltrainingen voor medewerkers thttp://werkvloot coaching van teamleiders.

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Contact