Transfer naar de praktijk

Resultaat

Lexicon verbindt de taalbehoeften van organisaties aan de taalvaardigheden van de individuen waarop de organisatie is gebouwd.

Evaluatie

Evaluatie is belangrijk. Zowel de deelnemers als organisaties nemen we mee in dit proces.

Naast evaluatieformulieren stelt de trainer een uitgebreide eindrapportage op waarin het behaalde eindresultaat  en een advies staat vermeld.

Borging van de kennis

Een taaltraining staat niet op zich. Het is belangrijk dat er ook na afloop van het traject aandacht besteed wordt aan het effect op de werkvloer.

Daarom organiseren we een paar weken of maanden na de training een terugkommoment waarin de trainer met de deelnemers bespreekt hoe de geleerde stof aansluit bij hun dagelijkse praktijk.

Wat gaat goed en wat kan er eventueel nog beter?

Resultaat

Ook gaan we in gesprek met de organisatie om de resultaten in kaart te brengen. Is de communicatie verbeterd, hebben de deelnemers meer zelfvertrouwen aan de telefoon of in een meeting of verlopen werkprocessen beter door minder taalgerichte misverstanden?

En als dit niet geval is, dan gaan we op zoek naar oplossingen.

Sparringpartner

We hebben goed zicht op de eisen die onze complexe tijd aan organisaties en werknemers stelt en beantwoorden die met ons aanbod. Een relatie met Lexicon is een abonnement op vernieuwing.

Ook gaan we graag met u in gesprek over alles wat met taal, cultuur en communicatie te maken heeft binnen uw organisatie.

Van taaltrainingen voor medewerkers tot coaching van teamleiders.

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Contact