Beter communiceren op het werk, dankzij slim investeren in taal – nu met subsidie!

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Beter communiceren op het werk, dankzij slim investeren in taal – nu met subsidie!

Beter communiceren op het werk, dankzij slim investeren in taal – nu met subsidie!

Beter communiceren op het werk, dankzij slim investeren in taal – nu met subsidie “Tel mee met Taal”. Deze subsidie is interessant omdat een groot deel van de training wordt vergoed. 67% teruggave van trainingskosten van bijvoorbeeld een training “Nederlands op de werkvloer“.  Meer begrip en verbinding, minder miscommunicatie! 

Als niet iedereen goed Nederlands spreekt, is de communicatie op het werk soms lastig. Taal is nu eenmaal altijd belangrijk, of je nu een goed werkoverleg of een beoordelingsgesprek wilt voeren, of instructies wilt geven. Wij Nederlanders zijn geneigd onszelf aan te passen, ook al is het maar een klein deel van het team dat niet goed Nederlands spreekt. Vaak kiezen we dan voor Engels, omdat iedereen dat nu eenmaal goed spreekt. Terwijl er juist winst te behalen als iedereen in het team goed Nederlands spreekt. Investeren in een training Nederlands is dus een slimme investering met allerlei voordelen.

Wees snel en ontvang tot 67% subsidie voor een NT2 training

Lexicon is partner van het Taalakkoord: Tel mee met Taal. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2021 weer subsidie aanvragen om de taalvaardigheid van hun werknemers aan te pakken. Per werknemer is een vergoeding van 1500 euro mogelijk, met een maximum van 125.000 voor het bedrijf. De regeling vergoedt tot 67%. Wilt u meer weten, of kunt uw hulp gebruiken bij de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat zijn de voordelen van investeren in taal?

1.     Je verstaat elkaar letterlijk beter

Daardoor kun je beter en genuanceerder je punt maken. Op die manier verloopt je werkoverleg vlotter en efficiënter. Bovendien blijven alle deelnemers beter bij de les, waardoor ze vanzelf actiever worden en meer kennis gaan uitwisselen. En dat helpt weer om van elkaar te leren en efficiënter te werken. Maar ook als je een beoordelingsgesprek voert of instructies geeft, helpt het enorm als je medewerkers je goed begrijpen.

2.     Iedereen komt aan bod in het werkoverleg

Als niemand in zijn eerste taal spreekt, zijn er altijd mensen die hun mond houden omdat ze bang zijn dat ze het niet goed genoeg kunnen. Door te investeren in goed Nederlands van de mensen in het team die dat nodig hebben, zorgt u dat iedereen aan bod kan komen. De ‘native speakers’ kunnen gemakkelijk doorvragen. Zo helpen ze hun collega’s die van oorsprong een andere taal spreken.

3.     Uw medewerkers leren taal én cultuur

In andere culturen verlopen beoordelingsgesprekken regelmatig nogal anders dan in Nederland. Vaak is er in de oorspronkelijke cultuur van uw medewerker sprake van een sterkere hiërarchie en is zo’n gesprek eigenlijk eenrichtingsverkeer. Uw medewerkers leren tijdens een training ook over de Nederlandse cultuur. Bijvoorbeeld dat er tijdens een beoordelingsgesprek ruimte is voor hun mening. U zult het merken in uw gesprekken!

4.     U weet dat uw medewerkers uw instructies begrijpen

In de training is ook aandacht voor luistervaardigheden. Uw medewerkers leren om door te vragen tot ze u begrijpen. En te stoppen met ‘doen alsof ze het begrijpen’. Dat is goed voor de kwaliteit en efficiëntie van het werk. En niet onbelangrijk, voor de veiligheid op de werkvloer.

5.     Taal vergroot de binding van werknemers en laat ze beter communiceren

In Nederland werken, betekent meestal dat je ook in Nederland leeft. Soms kort, maar vaak langer of permanent. Goed Nederlands spreken helpt je dan verder. In je werk, doordat je jezelf kunt ontwikkelen en een promotie kunt krijgen. Of in je vrije tijd, met boodschappen doen of je lid worden van een voetbalclub. Op die manier draagt taalbeheersing bij aan een goede werk-privé balans. Dat is goed voor de medewerkerstevredenheid, waardoor u uw goede medewerkers beter bindt aan uw bedrijf.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om anderstalige mensen Nederlands te leren. Dat hangt natuurlijk af van hun eigen niveau, maar ook van hun werkzaamheden. Onze trainingen zijn altijd op maat, waardoor ze precies aansluiten op het werk. Neem gerust contact op voor een uitgebreide intake.

Meer weten over de subsidie? Klik hier!

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon

Direct in contact

48 ervaringen

Score voor Lexicon

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.