Hoe blijf je je medewerkers ontwikkelen?

Cursus zakelijk Engels

Ongeveer 20% van alle mensen wereldwijd spreekt Engels als eerste of tweede taal. En dit percentage wordt ieder jaar hoger. Steeds meer medewerkers krijgen daardoor te maken met zakelijk Engels in hun dagelijkse werk.

En dat vraagt veel van je werknemers. Hoe blijf je als organisatie bij in deze ontwikkelingen? Hoe zorg je dat werknemers zelfverzekerd hun functie over de grens kunnen uitvoeren? En hoe kun je het effect van cultuurverschillen in de communicatie zo klein mogelijk maken?

Goed communiceren en elkaar écht begrijpen is daarvoor de basis! En dat vraagt een aanpak waarin taal en cultuur hand in hand gaan. Met een cursus zakelijk Engels leren werknemers Business English dat nodig is voor een zelfverzekerde en succesvolle uitvoering van hun functie.

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.

Wanneer een cursus zakelijk Engels?

Een cursus zakelijk Engels is voor jouw organisatie interessant als één of meer van je werknemers te maken heeft met Engelse communicatie op de werkvloer of in een functie? Is het schrijven van zakelijke Engelse e-mails of het voeren van een business call met een klant aan de andere kant van de wereld ingewikkeld? Dan heb je baat bij een cursus zakelijk Engels.

In onze maatwerk cursus Engels bekijken we wat jouw medewerkers nodig hebben om wel die zakelijke e-mail professioneel te schrijven en hoe ze gaan uitkijken naar zo’n Engelse business call. Daarbij kijken we verder dan taal, want communicatie bestaat uit meer dan taal. Pas als jij je bewust bent van culturele invloeden in je communicatie, dan begrijp je elkaar en kun je boodschappen goed overbrengen en begrijpen.

Het effect in de praktijk

Onze Engelse taaltraining helpt medewerkers persoonlijk te groeien. Niet alleen door zelfverzekerder te communiceren, maar ook door het indirecte effect van betere taalbeheersing: grotere doorgroeikansen binnen de organisatie. Het doel van de taaltraining: je functie succesvol uitvoeren door goed gebruik van de taal!

Deze cursus leidt tot professionele zelfredzaamheid. Concreet levert dat medewerkers het volgende op:

  • een uitstekende zakelijke Engels woordenschat voor de uitvoering van hun functie
  • kennis van taal voor het juist spreken en schrijven van zakelijk Engels
  • schrijfvaardigheid voor het opstellen van zakelijke communicatievormen, zoals e-mails, presentaties en rapporten
  • bewustwording van cultuurverschillen, hoe deze communicatie beïnvloeden en hoe je deze met taal overbrugt
  • zelfvertrouwen om in hun functie goed Engels te spreken en schrijven
  • meer kans op doorgroeien binnen een organisatie.

Score voor Lexicon

Wat anderen zeggen

Voor wie is deze cursus Engels geschikt?

  • Voor alle taalniveaus, van beginner tot (upper) intermediate en advanced. Het exacte aanvangsniveau stellen we vast in een uitgebreide intake.
  • Voor alle functies en werkomgevingen binnen een organisatie, van Productie, Techniek, Transport & Logistiek, Sales & Marketing tot en met Klantenservice, Administratie, Financiën en HR.
  • Voor iedereen die in zijn of haar functie de communicatie-uitingen wil professionaliseren, zoals telefoongesprekken, e-mails, business meetings, teksten en rapportages, presentaties of (klant)evenementen.

Maatwerkopleiding

Bij Lexicon bieden we opleidingen met resultaat. Het uitgangspunt van ieder opleidingstraject is dat iemand succesvol wordt in zijn functie door goed gebruik van taal. De opleiding zakelijk Engels is daarom een maatwerkopleiding. Specifiek gericht op de behoeften van de medewerkers in hun werkomgeving en bijbehorende vakjargon.

Door alleen aan te bieden wat je direct toepast, haal je het meeste uit je training en leer je het snelst.

Het belang van skills

Onze cursus is naast het uitbreiden van de vakgerichte woordenschat gericht op het trainen van dagelijkse skills, zoals offertes schrijven, e-mails opstellen, telefoneren met een klant, presenteren, business meetings en andere relevante vormen van communicatie. Door deze vaardigheden te professionaliseren leren medewerkers hoe ze snel en doeltreffende zakelijk kunnen communiceren.

Cultuur en taal

Culturele verschillen maken helder en begrijpelijk communiceren met elkaar nog ingewikkelder. Wat zegt iemand nu eigenlijk?

In deze cursus zakelijk Engels bekijken we welke cultuurbarrières op de werkvloer kunnen spelen en bieden we handvatten om hiermee om te gaan.

Resultaat

Opbrengst training

Online, hybride of inhouse opleiding

Wij bieden de cursus zakelijk Engels in verschillende vormen aan. Als het gaat om het opleiden van een individuele medewerker, dan is de cursus altijd online.  Groepen kunnen zowel online als inhouse gepland worden.

Incompany cursus zakelijk Engels

Voor de incompany opleiding hanteren we een groepsgrootte van maximaal 8 personen. Door de groepen klein te houden, kunnen we iedere deelnemer de gewenste persoonlijke aandacht geven. Liever een combinatie van online en inhouse?? We bieden ook een hybride versie aan!

Geen one-size-fits all

Lexicon biedt geen one-size fits all opleidingstrajecten, omdat deze in de regel niet het resultaat geven dat werkgevers en werknemers verwachten. Ons opleidingstraject is daardoor flexibel in te richten op jouw vraag. We gaan meestal uit van een minimale opleidingsduur van 10 sessies, waarbij wekelijks een opleidingsmoment is gepland. Maar indien nodig kan dit traject worden aangepast door het te intensiveren naar meerdere keren per week of met een langere doorlooptijd.

Lexicon verzorgt voor iedere medewerker een persoonlijke leerroute, waardoor iedere cursist zich continu kan blijven ontwikkelen.

Veelgestelde vragen

Waarom een cursus zakelijk Engels volgen bij Lexicon?

Alle cursussen van Lexicon zijn maatwerk. Zo garanderen we dat jij leert wat je nodig hebt om verder te komen, zonder onnodige ballast of extra moeite. Wat al onze cursussen typeert is de combinatie van taal en cultuur. Want een taal kunnen spreken en schrijven, betekent nog niet dat jouw boodschap goed aankomt of dat jij een boodschap van iemand anders begrijpt. Cultuurverschillen bepalen hoe je communiceert en wat jij daarin verwacht van anderen. Door je daar bewust van te zijn, kun je effectief en efficiënt communiceren. Op die manier kun je een functie makkelijker uitvoeren en draagt het bij aan de sfeer, voortgang en onderling contact in je project of organisatie.

Krijg je een certificaat na afronding van de cursus?

Ja, na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Is er subsidie beschikbaar voor de cursus?

Ja, voor sommige bedrijfstakken zijn er subsidies beschikbaar. Lees meer op Subsidie taaltrainingen – Bekijk de info – Lexicon

Contact