Eva­lu­a­tie­for­mu­lier Lei­ding­ge­ven­de – Nederlands

Mede­wer­kers bin­nen jouw orga­ni­sa­tie heb­ben een taal­trai­ning Nederlands gevolgd.

Om na te gaan in hoe­ver­re de trai­ning vol­doen­de aan­sloot bij de werk­si­tu­a­ties en leer­wen­sen, wil­len we je vra­gen onder­staan­de eva­lu­a­tie­for­mu­lier in te vul­len.

Loa­ding