Eva­lu­a­tie­for­mu­lier trai­ning Nederlands (NT2)

Bedankt voor je deel­na­me aan de Lexi­con trai­ning Nederlands. We hopen dat je de opge­da­ne ken­nis in je dage­lijk­se prak­tijk kunt toe­pas­sen. Om onze taaltrainingen te blij­ven ver­be­te­ren, is jouw feed­back belang­rijk voor ons. Wij waar­de­ren het zeer als je onder­staan­de for­mu­lier wilt invul­len.

Loa­ding