Intercultureel Communiceren 2017-07-12T15:21:31+00:00

Training Intercultureel Communiceren

Hoe groter de verschillen tussen uw collega’s of klanten, hoe lastiger zij onderling communiceren en samenwerken.

Lexicon helpt hierbij met de Training Intercultureel Communiceren

Intercultureel communiceren is eigenlijk communicatie plus, het is gewone communicatie met extra alertheid op verschillen tussen mensen. Dat bewustzijn maakt dat u anders communiceert. Na de training  communiceert u alerter, en daardoor effectiever, omdat u voor iederéén duidelijk bent.

Wat betekend interculturele communicatie? Letterlijk betekent het communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Hoe wordt ‘interculturele communicatie’ meestal gebruikt? In het dagelijkse spraakgebruik wordt niet zozeer communicatie in het algemeen maar het streven naar of bereiken van effectieve communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden bedoeld.

Intercultureel Communiceren

Via een interactieve werkwijze behandelen wij onder andere:

  • Het leren kennen van de cultuurgebonden normen en waarden
  • Man / vrouw verhoudingen
  • Normen, waarden en lichaamstaal
  • Welke regels en codes zijn van invloed op ons denken, handelen en communiceren
  • Vaststellen hoe je in situaties omgaat met de verschillen die je hebt geconstateerd.
  • Waar ligt uw eigen grens voor wat betreft aanpassing aan de ander en acceptatie van het gedrag van de ander?

Na de training bent u beter in staat te communiceren met mensen uit andere culturen. U handelt met meer vertrouwen en succes op de internationale markt en versterkt de samenwerking met partners en collega’s uit andere culturen,

Deze training incompany of als maatwerk? Neem contact met ons op!

Meer informatie