Kwaliteit en erkenningen 2017-02-06T17:39:48+00:00

Kwaliteit en erkenningen

 

NRTO_keurmerk

NRTO Keurmerk

Lexicon Trainingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Lexicon Trainingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor opleiders. Meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

 

CRKBO_Instelling_CMYK

CRKBO Kwaliteitskeurmerk

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Zie voor meer informatie www.crkbo.nl

 

 

cedeo logo

Cedeo erkend

De Cedeo-erkenning is bedoeld als handvat voor iedereen die te maken heeft met de inkoop van opleidingen, cursussen, outplacement-trajecten of andere HR-diensten. Het overzicht van opleidingen en overige HR-diensten van aanbieders met een Cedeo-erkenning is onmisbaar bij het opstellen van een verantwoorde shortlist. Want een Cedeo-erkenning staat ergens voor. Tenminste 80% van de klanten van een Cedeo-erkende aanbieder is ‘tevreden tot zeer tevreden’ over de kwaliteit en de dienstverlening. Dat geeft u de garantie dat u te maken heeft met een aanbieder op niveau.

2017: klanttevredenheid wéér 100%

Voor de vijfde keer op rij hoge score voor klanttevredenheid voor Lexicon Trainingen! Met trots melden we dat we, net als bij het vorige onderzoek, weer een klanttevredenheidsscore van 100% hebben. Een zeer groot compliment voor onze trainers en medewerkers.

Wat onze klanten volgens CEDEO van ons vinden:

Over ons trainingstraject:

 • Flexibel en professioneel
 • Actueel, up-to-date en eigentijds
 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
 • Een van de betere instituten
 • Ze weten precies waar ze het over hebben.

Over ons programma en de uitvoering

 • Ze hebben de training volledig aangepast aan wat wij zoeken
 • Ze hebben echt geluisterd naar onze wensen
 • We hebben verschillende trainingen afgenomen en ze zijn allemaal goed ontvangen
 • De intake was heel sterk, hierdoor kregen ze veel kennis over ons bedrijf en onze procedures.

Over de docenten en trainers

 • Ze zijn van hoge kwaliteit en hebben grote vakkennis
 • Er wordt goed geluisterd naar de klant en de vertaling naar de training is prima.
 • Ze zijn professioneel en heel benaderbaar
 • Ze luisteren naar de behoefte en de kwaliteit is heel hoog.

Over het lesmateriaal

 • Goede kwaliteit
 • Wij hebben gezorgd voor de input over de manier waarop wij onze gesprekken voeren en zij hebben daar lesmateriaal van gemaakt
 • Er is een mix tussen het lesmateriaal gebruiken en oefenen en leren in de praktijk
 • Het materiaal is heel erg gericht op onze organisatie

Organisatie en administratie

 • Ze zijn een professionele organisatie
 • Bereikbaarheid is goed tot perfect
 • Vaste aanspreekpunten die snel reageren
 • Ze komen alle afspraken na
 • We hebben nog nooit een klacht gehad.

Prijs-kwaliteitsverhouding

 • De geleverde kwaliteit is dermate hoog dat de verhouding goed is
 • Marktconforme prijzen
 • Ze leveren wat wij willen
 • Als ik ze vergelijk met anderen zitten zij goed
 • Ik vind de verhouding perfect, want de kwaliteit is hoog.

Tevredenheid totaal

 • Zeer tevreden
 • Positief over de samenwerking
 • Flexibel
 • Hoge kwaliteit
 • Echt maatwerk
 • Alle cursisten waren tevreden en hebben veel geleerd
 • Persoonlijke benadering en oprechte interesse.

Voor het volledige verslag kunt u terecht op https://www.cedeo.nl/Inkoper/OrganisatieDetails/426.

Bezoekverslag

Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur mevrouw H.A.D.M. van Emst voerde met Lexicon Trainingen op 31-01-2017.

Algemeen

Al meer dan twintig jaar is Lexicon Trainingen een gespecialiseerd instituut voor taal en communicatie. Iedere training wordt op maat samengesteld omdat elke organisatie uniek is en andere opleidingsdoelstellingen formuleert. Interventies zijn gericht op elk niveau en toegespitst op de diverse functies in organisaties of bedrijven. Een traject begint met een nauwgezette intake; zowel met de opdrachtgever als de individuele cursist. Op die manier krijgt men de doelstelling alert boven tafel, kan men nadrukkelijk inzoomen op de leerwens en weten trajecten in de uitvoering optimaal aan te sluiten. Om zo een bijdrage te leveren aan het eind- en bedrijfsresultaat. Met opleidingslocaties in het land, alsmede de mogelijkheid om in-company taal- en/of communicatietrainingen te verzorgen, speelt Lexicon in op de behoefte van de opdrachtgevers. Het gesprek heeft plaatsgevonden met mevrouw C. van Blerkom, oprichter en eigenaar van Lexicon.

Kwaliteit

Continuïteit, kwaliteit, flexibiliteit, het inspelen op vragen en het snel van start kunnen gaan, maakt Lexicon al jaren een gewaardeerd partner. Naast trainingen in de betreffende taal, besteden docenten ook veel aandacht aan de culturele context. Immers, taalbeheersing vormt wel de basis maar voor een succesvolle internationale samenwerking is kennis over de cultuur een minstens zo belangrijk aspect. Om draagvlak binnen de organisatie te creëren evenals borging van het geleerde in de praktijk, betrekt Lexicon eveneens de leidinggevenden actief binnen het leerproces. Bij de diverse trajecten schakelt het bureau zzp-ers als trainers in waarbij men met de meesten al heel lang samenwerkt. Allen zijn onderwijsbevoegd en beschikken over de juiste kwalificaties. Tevens vraagt het bureau om mensen met een grote mate van betrokkenheid bij het vakgebied én de opdrachtgever. Nauwgezet houdt Lexicon contact met de opdrachtgever om, ook tussentijds, te bekijken of alles volgens afspraak wordt uitgevoerd. Indien nodig weet men snel en accuraat te schakelen.

Continuïteit

Mede dankzij de focus op kwaliteit én de zorgvuldige monitoring van veranderende vraagstellingen vanuit de markt, is Lexicon al jaren een gewaardeerd partner. Het bureau is dan ook continu in ontwikkeling. Innovatieve leermiddelen worden, daar waar dat mogelijk is, verder verfijnd en ingezet, zoals een app gericht op grammatica. Voor de komende periode verwacht men, nadrukkelijker dan in het verleden, meer in te gaan zetten op korte en krachtige interventies binnen de open lijn, bijvoorbeeld door workshops gericht op specifieke onderdelen van een taaltraining. LexicOnline vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel als digitaal leermiddel in de ondersteuning en in het kader van blended learning. Maar, maatwerkopdrachten blijven de belangrijkste basis voor de dienstverlening vormen. Lexicon is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training & Opleiding) en eveneens partner binnen het ‘Taalakkoord’; een initiatief van het Ministerie van SZW met als doelstelling het verbeteren van het Nederlands op de werkvloer door kennis en ervaringen te delen. Op basis van de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt en de 100% score (voor de tweede keer op rij) die voortvloeit uit het klanttevredenheidsonderzoek, acht Cedeo de continuïteit van Lexicon bij maatwerktrajecten voor de komende periode voldoende geborgd.

Bedrijfsgerichtheid

Mede dankzij de oprechte interesse in – en persoonlijke benadering van mensen, zien opdrachtgevers Lexicon als een gewaardeerde samenwerkingspartner. Zowel in de uitvoering als in de ondersteunende dienstverlening weet men zich goed te verdiepen in de organisatie van de opdrachtgever, de sector waarbinnen hij opereert en de veranderende behoeften in het kader van leertrajecten. Daarmee weet Lexicon de interventies op een succesvolle manier vorm te geven en maximaal te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van de cursist waardoor deze het in het voortraject beoogde resultaat daadwerkelijk weten te bereiken.