Geen kerstgeschenken of kaarten voor relaties van Lexicon

Goede doelen blijven zeer belangrijk. Lexicon wil met deze gift een nuttig en maatschappelijk verantwoorde boodschap uitdragen.

De voedselbank verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

De voedselbank heeft de volgende hoofddoelstellingen:

– Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
– Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Deze doelstellingen spreken Lexicon Trainingen zeer aan, vandaar dat wij hebben besloten dit jaar weer een bijdrage te leveren aan Voedselbank Haarlem.

Zelf donateur worden of een andere bijdrage leveren? Ga naar de website van de Voedselbank Haarlem.