Nederlands op de productievloer | Lexicon Trainingen 2017-07-24T16:41:19+00:00

Nederlands op de Productievloer

Er zijn regelmatige storingen in het werkproces door onvoldoende kennis van het Nederlands. Goed Nederlands op de productievloer is dan ook belangrijk voor de werkprocessen.

Elkaar goed begrijpen op de productievloer kan het verschil tussen een succes of mislukking zijn. Miscommunicatie op de werkvloer veroorzaakt veel ruis, irritatie en productieverlies.Nederlands op de productievloer

Bij de training Nederlands op de productievloer gaan we vooraf aan ieder taaltraject in gesprek met leidinggevende(n), deelnemers en de evt. opdrachtgever om de vraag zo helder mogelijk in kaart te brengen.

De trainer loopt een paar uur mee op de productievloer om een goed idee te krijgen van de taalcontacten en de communicatie. Daarna stelt de trainer een maatwerkprogramma op dat optimaal aansluit bij het niveau van de deelnemers en uw vraag.

“Onze medewerkers hebben moeite met het begrijpen van werkinstructies”

Meer begrip en minder misverstanden!

Nederlands op de productievloer

Voordat de cursus Nederlands op de productievloer van start gaat, houden we een intake. Hierin stellen we de startniveaus, wensen en doelen van uw werknemer(s) vast. Op basis daarvan doen we u een voorstel voor de inhoud en opbouw van de cursus. In overleg met u bepalen wij vervolgens de duur, de planning en de meest geschikte locatie voor de taalcursus.

Daarnaast kunt u vanaf 1 januari 2017 weer subsidie aanvragen voor deze trajecten. Meer informatie kunt u hier vinden.

Hieronder een aantal voorbeelden van trainingen die wij kunnen verzorgen. Zoekt u een andere of individuele taaltraining? Bel ons op 023-5310830 of vul het contactformulier in. We maken met plezier een training op maat voor u.

Meer informatie