Nederlands op de werkvloer

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Nederlands op de werkvloer

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Tweederde van deze groep bestaat uit geboren en getogen Nederlanders, een derde uit immigranten. In totaal betekent het dat ruim 15% van alle mensen moeite heeft met solliciteren, formulieren invullen, voorlezen aan (klein)kinderen, reizen met het openbaar vervoer, werken met de computer, het begrijpen van belangrijke informatie van de overheid of zorginstellingen, en het begrijpen van hun leidinggevenden en collega’s. Nederlands op de werkvloer, begrijpen jullie elkaar echt?

Iedereen is nodig in je bedrijf

Als werkgever heb je personeel van alle opleidingsniveaus nodig om je bedrijf van A tot Z te laten functioneren. En daardoor heb je zelf ook te maken met gebrekkig Nederlands op de werkvloer. Maar voor minder ruis en effectieve processen is het nodig dat je allemaal dezelfde taal spreekt. Bovendien is een bepaald taalniveau echt nodig om door te groeien op de carrièreladder. Beter taalbegrip is niet alleen gunstig voor de behoud van personeel, maar ook voor de positie van laaggeletterden in Nederland.

Verschil in taalniveau leidt tot onbegrip

Leidinggevenden zijn zich er vaak niet bewust van dat het verschil in taalniveau zo’n grote invloed heeft op de bedrijfsvoering. Als een leidinggevende tegen Pjötr, met taalniveau A1, zegt: “Ga jij deze machine instellen en daarna onderzoeken hoe we meer pakketjes de deur uit kunnen doen”. Dan is het enige wat Pjötr hoort “Ga”. En Pjötr denkt “ik zoek het wel uit”. Met als resultaat dat er niets gebeurt omdat Pjötr het niet goed heeft begrepen.

Schaamte omdat ze het niet snappen en de afhankelijkheid die hiermee gepaard gaat, zorgt ervoor dat anderstaligen in het algemeen niet laten merken dat ze iets niet begrijpen. En dat kost leidinggevenden heel veel tijd en energie. Maar hoe zorg je dan dat je binnen een organisatie wel dezelfde taal spreekt?

Beter taalbegrip, betere bedrijfsvoering

Voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is dezelfde taal spreken én begrijpen essentieel. En dat vraagt aandacht van zowel medewerkers als leidinggevenden. Want een taaltraining helpt Pjötr om het benodigde Nederlands op de werkvloer in de vingers te krijgen, leidinggevenden kunnen hun communicatie aanpassen aan het taalniveau van een medewerker, waardoor de boodschap beter aankomt. Beter Nederlands op de werkvloer is de start van een betere toekomst: voor medewerkers én bedrijven.

Ga naar training Nederlands op de werkvloer

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon

Direct in contact