Cursus Nederlands op de werkvloer

Meer begrip, minder misverstanden

Voor efficiënte bedrijfsvoering is dezelfde taal spreken en begrijpen cruciaal. En dat vraagt aandacht van zowel medewerkers als leidinggevenden. In deze taaltraining Nederlands op de werkvloer leren anderstalige medewerkers met onvoldoende beheersing van het Nederlands om zelfstandig te werken in een Nederlandse omgeving.

Tijdens de workshop Leidinggeven aan anderstalige teams krijgen leidinggevende handvatten om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. 

Niet-lopende werkoverleggen, problemen aan de lijn of misverstanden tussen collega’s: onvoldoende kennis van de Nederlandse taal komt de productie en werksfeer niet ten goede. 

Zowel medewerkers als leidinggevenden ervaren onbegrip, frustraties en verminderd zelfvertrouwen als het gaat om communicatie op de werkvloer. Investeren in taalvaardigheden op de werkvloer zorgt voor minder fouten op de werkvloer, minder werkstress én een lager ziekteverzuim. 

Voor anderstaligen op de werkvloer

Wat is het resultaat van een training Nederlands op de werkvloer? Met een taalcursus Nederlands leren medewerkers: 

➡️de woordenschat die nodig is voor de uitvoering van hun functie

➡️het leren van basis communicatievaardigheden op de Nederlandse werkvloer

➡️kennis van taal voor het juist spreken en interpreteren van Nederlands

➡️schrijfvaardigheden voor basiscommunicatie

➡️welke culturele invloeden op de werkvloer spelen en hoe je deze overbrugt

➡️goed Nederlands te spreken zodat ze zelfverzekerder en succesvoller communiceren.

Voor leidinggevenden op de werkvloer

Leidinggevenden kunnen het volgende verwachten:

➡️meer begrip van culturele verschillen en de invloed daarvan op communicatie 

➡️wat typisch Nederlands is in houding en gedrag en hoe andere culturen hier tegenaan kijken

➡️wat je van je medewerkers qua taal en cultuur kunt verwachten

➡️hoe je zelf overkomt en wat je kunt doen om de communicatie te verbeteren en processen te optimaliseren.

Score voor Lexicon

Wat anderen zeggen

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.

Voor wie is deze taalcursus bestemd?

Een taaltraining is zinvol als het gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal de communicatie over en weer dwarsboomt. Als gevolg hiervan ervaren werkgevers en werknemers niet-lopende werkoverleggen, problemen aan de lijn of misverstanden tussen collega’s. Oorzaken kunnen zijn:

 • Medewerkers beheersen de Nederlandse taal niet goed, waardoor de communicatie niet optimaal verloopt.
 • Onvoldoende begrijpen van werkprocessen en gebrekkige communicatie onderling.
 • Niet iedereen spreekt de voertaal en is daardoor niet 100% betrokken bij het werkproces.

Deze training is geschikt voor medewerkers die:

 • werken op een meertalige werkvloer
 • Nederlands als voertaal hebben binnen de organisatie
 • dagelijks te maken hebben met miscommunicatie, fouten of irritaties door taal- en cultuurverschillen
 • communicatie op de werk- en productievloer moeten verbeteren

Werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taaltraining op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. 

Maatwerk

Tijdens de taaltrainingen ligt de nadruk op een praktische toepassing van het Nederlands. Onderdelen als zich voorstellen, aangeven dat je iets niet begrijpt en social talk met collega’s komen aan bod.

Materialen en situaties van de werkvloer en werkzaamheden van de deelnemers zijn het uitgangspunt bij het vergroten van de woordenschat.

Skills

Aan de slag met praktische skills, zoals het lezen van en doorvragen op werkinstructies, memo’s en korte teksten zodat de deelnemers hun eigen taalvragen kunnen bespreken.

Cultuur

Cultuur is soms nog belangrijker dan taalvaardigheid. Want cultuur bepaalt hoe je ergens op reageert. Als je dit weet, dan kun je hier ook communicatie op aanpassen, zonder dat verwachtingen frustraties opleveren. Het begrijpen van culturele verschillen en de invloed op communicatie is daarom cruciaal in deze training.

Incompany training

Veel van onze trainingen zijn in house, online of hybride te volgen. Nederlands op de werkvloer is een uitzondering. Deze groepstraining geven we op locatie waar de werknemers en leidinggevenden werken. Een vertrouwde omgeving bevordert de leerprestaties en bovendien is dit efficiënt als teams in de productie werken. Het maximale aantal deelnemers per cursus is 8. Door de groepen klein te houden, kunnen we iedere deelnemer de gewenste persoonlijke aandacht geven.

Contact

Werkvloerscan

Een opleiding werpt z’n vruchten af als deze aansluit bij de praktijk van de deelnemers. Daarom voert Lexicon voorafgaand aan de training een werkvloerscan uit. Tijdens deze scan spreken we met verschillende personen binnen het bedrijf. Denk hierbij aan een HR-medewerker en een lijnmanager. Uitgangspunt is via verschillende afdelingen en medewerkers inzicht te verkrijgen in de bedrijfsprocessen en de taalcontactmomenten.

Persoonlijke leerroute

Lexicon verzorgt voor iedere medewerker een persoonlijke leerroute, waardoor iedere cursist zich continu kan blijven ontwikkelen. 

Waarom een taaltraining Nederlands volgen bij Lexicon? 

Alle cursussen van Lexicon zijn maatwerk. Zo garanderen we dat jouw medewerkers leren wat ze nodig hebben om verder te komen. Wat al onze cursussen typeert is de combinatie van taal en cultuur. Want een taal kunnen spreken en schrijven, betekent nog niet dat jouw boodschap goed aankomt of dat hij of zij een boodschap van iemand anders begrijpt. Cultuurverschillen bepalen hoe je communiceert en wat jij daarin verwacht van anderen. Door je daar bewust van te zijn, kun je effectief en efficiënt communiceren. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van een training Nederlands op de werkvloer?

Met onze maatwerk trainingen is iedere opleiding aan te passen aan de behoeften van jouw organisatie. De exacte kosten van deze training zijn onder andere afhankelijk van:

 • het gewenste taalniveau
 • de verscheidenheid aan culturen
 • de opleidingsvorm
 • de te leren skills
 • de opleidingsduur 
 • de groepsgrootte.

Zijn er subsidies voor deze training? 

Jazeker. Meer lees je hierover op Subsidies Nederlands voor anderstaligen

Ontvang je een certificaat na afronding van de cursus?

Ja, na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Leuk om kennis te maken