Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers | Toetsing en/of Training! 2018-01-30T11:04:51+00:00

Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers

Waarom Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers?

IKK: Lexicon heeft Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers ontwikkeld nadat Minister Asscher (Sociale Zaken) samen met een aantal toonaangevende partijen in de kinderopvang een akkoord voor kwaliteitsverbetering heeft opgesteld: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarin staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Een van deze eisen is dat alle medewerkers moeten voldoen aan 3F taalniveau (onderdeel spreekvaardigheid). Dit niveau staat gelijk aan Europees taalniveau B2 (MBO).

Praktisch en toepasbaar

De training Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers is bestemd voor  medewerkers in de kinderopvang die moeten voldoen aan de taaleisen van het IKK. In deze training werkt de deelnemer aan vergroting van de taalvaardigheid gericht op spreken en/of luisteren op 3F.

Toetsing en/of Training? | Meestal volstaat toetsing!

Als u er voor kiest om al uw medewerker te laten toetsen zal blijken dat lang niet iedereen een training nodig heeft. Wij brengen dit aantoonbaar in kaart en zorgen voor bewijsstukken in de vorm van erkende toetsing volgens het vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink.

Toetsmogelijkheden:

  • Verschillende niveaus: van 1F tot 4F.
  • Spreekvaardigheid – op uw locatie
  • Gesprekken voeren – op uw locatie
  • Schrijven – op uw locatie
  • Grammatica – digitale toets
  • Spelling – digitale toets

Digitalisering binnen de kinderopvang

Communicatie is een steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerker. Door digitalisering is de correcte schriftelijke communicatie steeds meer aan de orde. Ouders willen graag op de hoogte gehouden worden over de belevenissen van hun kind. Uw medewerkers zijn het eerste contact met de klanten (ouders, instanties, scholen)  en zijn het visitekaartje van de organisatie.

Onze aanpak

Vooraf brengen we via een onafhankelijke toets in kaart wat het niveau van de deelnemers is. Na de toets stelt Lexicon Trainingen een maatwerk traject voor de medewerkers die de toets niet hebben gehaald binnen uw organisatie op. Na de training toetsen we  het  behaalde resultaat nogmaals. Zo bent u er zeker van dat alle medewerkers voldoen aan het vereiste taalniveau.

Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers

Training per onderdeel mogelijk

Voor IKK is het uitsluitend noodzakelijk dat de spreekvaardigheid (spreken, gesprekken voeren en luisteren) op niveau 3F is.

De snelste weg naar 3F!

training boeiend presenteren

Meer informatie