Natuurlijk is Lexicon

Gecertificeerd

NRTO Keurmerk

nrto keurmerkLexicon Trainingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Lexicon Trainingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor opleiders. Meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

 

CRKBO Registratie

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Zie voor meer informatie www.crkbo.nl

Cedeo erkend

De Cedeo-erkenning is bedoeld als handvat voor iedereen die te maken heeft met de inkoop van opleidingen, cursussen, outplacement-trajecten of andere HR-diensten. Het overzicht van opleidingen en overige HR-diensten van aanbieders met een Cedeo-erkenning is onmisbaar bij het opstellen van een verantwoorde shortlist. Want een Cedeo-erkenning staat ergens voor. Tenminste 80% van de klanten van een Cedeo-erkende aanbieder is ‘tevreden tot zeer tevreden’ over de kwaliteit en de dienstverlening. Dat geeft u de garantie dat u te maken heeft met een aanbieder op niveau.

Contact

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.