Wer­ken bij Lexi­con

Erva­ren taal­trai­ners Nederlands, Engels en Duits gezocht!

Door de groei­en­de vraag naar prak­tijk­ge­rich­te taaltrainingen zijn wij op zoek naar betrok­ken en pro­fes­si­o­ne­le taal­trai­ners Nederlands, Engels en Duits met zowel online als offli­ne erva­ring.

Ben jij die erva­ren trai­ner met hart voor het vak, die zich inleeft in de klant, de sec­tor en de werk­zaam­he­den van deel­ne­mers? En ben je in staat daar een func­tie­ge­rich­te maat­werk trai­ning tegen­over te zet­ten? Stuur dan een bericht mét CV aan Lexi­con Trainingen (taal@lexicon.nl).