Privacyverklaring

Conform alle standaarden

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt, is het voor Lexicon Trainingen van belang om een privacyverklaring te hebben waaruit blijkt welke gegevens Lexicon Trainingen van u heeft en heeft verwerkt, en welke van deze gegevens gedeeld worden met derden.

Persoonsgegevens die Lexicon Trainingen verwerkt

Lexicon Trainingen verwerkt persoonsgegevens over u omdat u opdrachtgever bent van Lexicon Trainingen en u deze gegevens zelf aan Lexicon Trainingen heeft verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • voor‐ en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • mobiel nummer;
 • e‐mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en per telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Lexicon Trainingen verwerkt

Lexicon Trainingen verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van haar opdrachtgevers.
 

Waarom heeft Lexicon Trainingen deze gegevens nodig?

Lexicon Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de opdracht(en);
 • het communiceren met u via mail, post en telefoon over de vorderingen van de opdracht en de daaraan gerelateerde onderwerpen;
 • het versturen van offertes, facturen, creditnota’s en andere administratieve zaken;
 • het afhandelen van uw betaling/creditnota.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Lexicon Trainingen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke bewaringstermijnen die hiervoor staan. Na voltooiing van de opdracht zal Lexicon Trainingen al uw gegevens archiveren. Het archief is beveiligd door een wachtwoord.
 

Delen met anderen

Lexicon Trainingen deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en).

Met bedrijven, overheden of andere instanties die uw gegevens verwerken, welke worden uitgevoerd in opdracht van Lexicon Trainingen, sluit Lexicon Trainingen geen verwerkingsovereenkomst. Lexicon Trainingen is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door derden. Lexicon Trainingen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.
 

Google Analytics

Op onze eigen website lexicon.nl gebruiken we Google Analytics‐cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We anonimiseren het IP‐adres, hebben ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en maken geen gebruik van andere Google‐diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar taal@lexicon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Lexicon Trainingen zal dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging

Lexicon Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via taal@lexicon.nl.
 

Toestemming

Lexicon Trainingen gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van de opdracht. Door middel van een akkoord op de offerte geeft u Lexicon Trainingen toestemming voor uitvoering van de opdracht. Tevens geeft u Lexicon Trainingen toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het uitvoeren van deze opdracht of zonder dat dit blijkt uit de opdracht die aan die derde is verstrekt.