Productiemedewerkers en teamleiders: samen voor goud!

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Productiemedewerkers en teamleiders: samen voor goud!

Door Caroline van Blerkom, directeur Lexicon Trainingen.

Productiemedewerkers en teamleiders samen voor goud

Hoe haalt u het beste uit productiemedewerkers die (nog) geen Nederlands spreken? Vanuit mijn expertise ben ik ervan overtuigd dat betere taalbeheersing voor de werknemers op de werkvloer, gecombineerd met gerichte cursussen voor teamleiders, een win-winsituatie oplevert. Hieronder leg ik uit waarom.

In een vleesverwerkende fabriek vraagt teamleider Theo aan zijn Poolse werknemer Wojtek om de blokjessnijder te ontsmetten. Wojtek knikt vriendelijk ja, maar doet niets. Theo herhaalt zijn vraag. Wojtek knikt opnieuw, maar komt weer niet in actie. Geïrriteerd vraagt Theo een ander en Wojtek trekt zich terug.

De oorzaak van dit misverstand is tweeledig. Wojtek begrijpt de vraag niet, maar durft dat niet te zeggen. En Theo heeft geen idee dat vrijwel niets van zijn boodschap overkomt en legt de “ruis” bij Wojtek, terwijl hij eigenlijk ook bij zichzelf te rade moet gaan.

Onze klanten in de industrie worden dagelijks geconfronteerd met dit soort situaties. Ook beoordelingsgesprekken en werkoverleggen eindigen regelmatig in een Babylonische spraakverwarring als medewerkers geen Nederlands spreken. In de voedingsbranche worden bovendien hoge eisen gesteld aan veiligheid en hygiëne – wanneer er iets misgaat, staan de machines onmiddellijk stil -. Het is dus van belang dat leidinggevenden en werknemers elkaar kunnen verstaan en dat schriftelijke instructies begrijpelijk zijn. Daarom ontwikkelden wij voor deze branche een programma dat een eind maakt aan miscommunicatie door taalachterstand. We baseerden ons hierbij op tendensen in de markt en op trends in taaltrainingen, die me ons zijn opgevallen.

Oost-Europese productiemedewerkers blijven

Volgens het CBS telt Nederland 177.000 Oost-Europese productiemedewerkers, van wie een deel steeds langer in Nederland blijft wonen. In de voedingsindustrie krijgen Oost-Europese werknemers al vaker rechtstreeks tijdelijke of vaste contracten en worden niet alleen maar via een uitzendbureau ingehuurd. Voor een werkgever is het interessant om in een ‘blijvende’ werknemer te investeren, want als je dat niet doet, blijft een onderneming uit los zand bestaan. Een tweede tendens is dat Nederlands vaker als voertaal op de werkvloer wordt ingevoerd. Oost-Europeanen zullen die taal dus moeten leren, want dat is voor een bedrijf efficiënter en goedkoper dan tot in het oneindige tolken inhuren.

Blended learning en intercultureel samenwerken

De werkdruk in de voedingsbranche is hoog, daarom is er een grote vraag naar korte effectieve taaltrajecten gericht op de werkvloer. Daarnaast is er steeds meer interesse in online en blended taaltrajecten. Een HR manager vertelde mij bijvoorbeeld onlangs dat Poolse werknemers zeiden dat ze niet als kinderen in een klasje wilden zitten, maar liever interactief studeerden. Ook signaleer ik een groeiende belangstelling voor ondersteuning van teamleiders en voor intercultureel samenwerken. Lexicon Training biedt aan teamleiders en leidinggevenden hiervoor de workshop Leidinggeven & Werkvloer, aan.

Nederlands op de werkvloer, van productievloer tot management

Bovengenoemde trends komen allemaal samen in ons programma ‘Nederlands op de productievloer’. Inmiddels hebben we vele groepen (Oost-Europese) productiemedewerkers getraind. Deze trainingen zijn deels klassikaal (grammatica), maar verlopen ook via online learning, dit wil zeggen: via modules waarbij de medewerkers thuis de taal leren, die ze overdag in hun werk tegenkomen.

Tegelijkertijd wordt er voor de teamleiders een meeting georganiseerd, waarin zij horen wat hun medewerkers in de taaltraining leren. Want als zij zich bewust zijn van het taalniveau van hun werknemers kunnen zij hen beter tegemoet komen, bijvoorbeeld door langzamer te spreken of door schriftelijke instructies te vereenvoudigen. Het management heeft in dit proces een voorbeeldfunctie.

Win-winsituatie

Een Oost-Europese productiemedewerker die de taal beheerst, communiceert beter met zijn collega’s en leidinggevenden, waardoor er minder kans is op misverstanden en kostbare fouten. Wanneer een teamleider hem goed begeleidt, scheelt dat uiteindelijk tijd en dus geld. Bovendien hebben veel Oost-Europese werknemers vakkennis in huis die ze pas kunnen delen op het moment dat ze de taal spreken. Met een kleine investering van de werkgever kunnen deze medewerkers uitgroeien tot gouden krachten voor het bedrijf.

Wij verzorgen een aantal trainingen die u helpen om miscommunicatie te voorkomen en een betere productiviteit garanderen:

Nederlands op de Productievloer
Nederlands op de Werkvloer

Let op: t/m 28 februari 2022 kunt u voor bovenstaande trainingen de subsidie “Tel mee met Taal” aanvragen. Een interessante subsidie die een teruggave van max 1500 euro per persoon per training kan betekenen. Meer informatie? Lees hier verder.

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

48 ervaringen

Score voor Lexicon

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.