Slechte taalbeheersing (mede) oorzaak van veel werkongevallen

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Slechte taalbeheersing (mede) oorzaak van veel werkongevallen

Uit de Handreiking arbomaatregelen ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ van de SER (Sociaal Economische Raad) blijkt dat veel veiligheidsdocumenten op de werkvloer in onduidelijke taal zijn geschreven. En dan te bedenken dat er minstens 740.000 laaggeletterde werknemers in ons land zijn. Gemiddeld beheerst zo’n 9% van de medewerkers bij onze bedrijven de Nederlandse taal onvoldoende om zonder problemen hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Ongevallen
Gebruiksinstructies van machines, trainingen, toolboxmeetings. Allemaal vormen van informatieoverdracht waarvoor goede taalbeheersing een noodzaak is. Het rapport van de SER stelt dat uit cijfers van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat in 2 procent van de meldingsplichtige ongevallen onvoldoende taalbeheersing een onderliggende basisoorzaak is.

Teksten zijn te ingewikkeld
We onderscheiden zes niveaus van taalvaardigheid. Die lopen van A1 (eenvoudige teksten voor beginnende taalgebruikers) tot aan C2 (ingewikkelde teksten met veel vaktermen). Teksten voor werknemers op de werkvloer, inclusief veiligheidsdocumenten, zijn dikwijls geschreven op de relatief hoge B2/C1 niveaus. Terwijl 80% van de Nederlandse bevolking deze teksten niet goed genoeg begrijpt.

Investeren in taalvaardigheid op de werkvloer loont
In de huidige arbeidsmarkt waar het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, zetten bedrijven steeds meer in op Nederlandse taaltrainingen. Medewerkers krijgen daardoor betere doorgroeimogelijkheden en raken meer gemotiveerd om te blijven.
Goede taalvaardigheid is voor mensen een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen deelnemen aan zowel de samenleving als het bedrijfsleven. Gericht taalonderwijs en taaltrainingen vergroten niet alleen de taalvaardigheid van een werknemer, maar ook de betrokkenheid en het zelfvertrouwen.

Daarbij zijn werknemers die taaltrainingen volgen, productiever. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht bleek dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat met bijna 1000 euro per werknemer. Ruim 20 % van de deelnemers heeft na het volgen van de taaltraining een betere arbeidsmarktpositie en 53% van de deelnemers ervaart na een taaltraining een betere psychische gezondheid.

Investeer nu en profiteer van subsidie
Investeer ook in taalvaardigheden van je personeel en profiteer van de Tel met Taalsubsidie. Tot 28 februari is het mogelijk deze aan te vragen. Door deze subsidie krijgt je organisatie maar liefst 67% van de totale kosten vergoed.

Wat doet jouw organisatie om het taalniveau van de medewerkers te verhogen?
Training Nederlands op de productievloer – Lexicon Trainingen

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon

Direct in contact