voor uitzendkrachten (Doorzaam)

Subsidie Het Ondersteuningsbudget

Het Ondersteuningsbudget is een vergoeding ter waarde van maximaal € 1.000 die breed ingezet kan worden voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende vluchteling (uit Oekraïne) of statushouder te ondersteunen in de duurzame inzetbaarheid. Iedereen veilig, gezond en vaardig aan het werk.

Het Ondersteuningsbudget is voorbehouden aan die uitzendorganisaties die afdragen aan de

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Het maximum aan te vragen Ondersteuningsbudgetten is 50 per organisatie. Ongeacht het aantal BV’s.

Om in aanmerking te komen voor dit budget moet de uitzendkracht o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitzendkracht is werkzaam bij een uitzendorganisatie in Fase A|B of 1|2|3.
  • Er mogen geen voorwaarden worden gesteld aan de uitzendkracht bij de ondersteuning die is betaald met het Ondersteuningsbudget (bijvoorbeeld een studieregeling/ terugbetalingsregeling). Wel mag er een intentieverklaring ingezet worden waarbij de uitzendkracht zijn intentie uitspreekt zich in te zetten en de ondersteuning met goed gevolg af te ronden.
  • Het is niet mogelijk het Ondersteuningsbudget te gebruiken voor ondersteuning die de uitzendkracht sowieso aangeboden en betaald zou krijgen door de uitzendorganisatie.

Per kalenderjaar mag er per uitzendkracht één Ondersteuningsbudget worden aangevraagd.

Het budget aanvragen kan in 2022 en 2023 vanaf:

  • 29 augustus tot en met 31 december 2022
  • 1 tot en met 31 januari 2023

Lees meer over het Doorzaam Ondersteuningsbudget en de bijbehorende voorwaarden: https://www.doorzaam.nl/werksituatie/ondersteuningsbudget/

Leuk om kennis te maken

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.