voor uitzendkrachten (Doorzaam)

Subsidie Scholingsvouchers

De Scholingsvoucher is een vergoeding (tot een maximum van €500 excl. btw.) voor uitzendkrachten voor het volgen van een training, cursus of opleiding. De voucher is echt voor de uitzendkracht! Deze bepaalt dus zelf welke opleiding of training gevolgd gaat worden. Er moet wel een relatie zijn met het huidige of toekomstige werk.

De Scholingsvoucher is bedoeld voor het nemen van eigen regie, het verhogen van het opleidingsniveau, positieve leerervaring en de uitzendkracht breder inzetbaar te maken. Kortom voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

En let op: de Scholingsvoucher is niet bedoeld voor de financiering van scholing die is vereist door de uitzendorganisatie en/of werkgever.

De Scholingsvouchers zijn voorbehouden aan die uitzendorganisaties die afdragen aan de

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Elke uitzendkracht heeft recht op 1 Scholingsvoucher per kalenderjaar. De uitzendkrachten die in een eerdere ronde een Scholingsvoucher hebben ontvangen, kun je in hetzelfde kalenderjaar niet meer aanmelden.

Om in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher moet de uitzendkracht o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitzendkracht is werkzaam bij een uitzendorganisatie in Fase A|B of 1|2|3.
  • De uitzendkracht heeft een opleidingsniveau van maximaal MBO4.
  • De uitzendkracht zit niet in een lopend Alles-in-1 traject
  • De uitzendkracht moet naar eigen inzicht een opleidingskeuze maken. Het moet wel een arbeidsmarktrelevante opleiding zijn.
  • Er mogen geen voorwaarden worden gesteld aan de uitzendkracht bij een studie die is betaald met de Scholingsvouchers (bijvoorbeeld een studieregeling/ terugbetalingsregeling).
  • Het is niet mogelijk de Scholingsvoucher te gebruiken voor een opleiding die de uitzendkracht sowieso aangeboden en betaald zou krijgen door de uitzendorganisatie.

Scholingsvouchers; data interesse tonen en op naam zetten in 2023:

  • 1e ronde 16 t/m 27 januari 2023 (op naam zetten 6 februari 2023)
  • 2e ronde 15 t/m 26 mei 2023 (op naam zetten 5 juni 2023)
  • 3e ronde 4 t/m 15 september 2023 (op naam zetten 25 september 2023)

Lees meer over de Doorzaam Scholingsvouchers en de bijbehorende voorwaarden: https://www.doorzaam.nl/loopbaan/scholingsvouchers/

Leuk om kennis te maken

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.