Taalakkoord

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Taalakkoord

Taalvaardige medewerkers zijn efficiënt, verzuimen minder en werken veiliger

Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim onder werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Werknemers leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger èn efficiënter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk. Lexicon helpt u hier graag bij!

Taalakkoord Subsidie dekt verschillende taaltrajecten

Werkgevers worden gestimuleerd hun plannen in te sturen, daarom is het taalakkoord in het leven geroepen. De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Toekenning vindt plaats op basis van loting!

Aanvragen worden niet langer op volgorde van indienen toegekend, maar op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. op de website geplaatst.

Lexicon Trainingen heeft veel ervaring in het verzorgen van Nederlands op de Werkvloer en met het aanvragen van diverse subsidies. Neem contact met ons op voor meer informatie via onderstaande button of bel: 023-5310830.

Taalakkoord:
Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 mei tot en met 31 mei 2020 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal (taalakkoord). Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Bekijk de website voor meer informatie.

Investeren in medewerkers is investeren in het eigen bedrijf. Met de Taalakkoord-subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen.

Bekijk ook dit filmpje om te zien waarom het interessant is om in de taalvaardigheid van uw medewerkers te investeren:

Taalakkoord:
Voor wie
: Werkgevers.
Aan te vragen subsidie taalakkoord: Maximaal 125.000,- euro per aanvraag.
Wanneer: 1 mei tot en met 31 mei 2020
Meer informatie: Nederlands op de Werkvloer incompany

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon

Direct in contact

48 ervaringen

Score voor Lexicon