023-5310830|taal@lexicon.nl
3F Taaltoets 2017-09-05T13:10:37+00:00

Taaltoets Kinderopvang

 Toetsing 

Uit de op 1 september 2017 gepubliceerde algemene maatregel van bestuur, blijkt dat elke medewerker in de Kinderopvang moet voldoen aan de volgende taaleisen:

Een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij:

a. de Nederlandse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen

of

b. de Nederlandse taal voor de mondelinge taalvaardigheid beheerst op ten minste niveau 3F als bedoeld in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.

Als u er voor kiest om al uw medewerker te laten toetsen zal blijken dat lang niet iedereen een training nodig heeft. Wij brengen dit aantoonbaar in kaart en zorgen voor bewijsstukken in de vorm van erkende toetsing volgens het vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink

Toetsmogelijkheden:

  • Verschillende niveaus: van 1F tot 4F.
  • Spreekvaardigheid – op uw locatie
  • Gesprekken voeren – op uw locatie
  • Schrijven – op uw locatie
  • Grammatica – digitale toets
  • Spelling – digitale toets

Onze aanpak van de Taaleis Kinderopvang

Wij verzorgen bij u op kantoor de toetsing. Bij het toetsen van mondelinge spreekvaardigheid (3F) voert onze trainer een gesprek van circa 30 minuten met uw medewerkers waarbij aan de hand van TOA Toetsen het niveau vastgesteld wordt. Vervolgens worden de toetsen luistervaardigheid digitaal afgenomen. Binnen een week hebben uw medewerkers het resultaat, al dan niet voorzien van een certificaat. De toetsen voor luistervaardigheid (3F), schrijfvaardigheid (2F) en leesvaardigheid (3F) worden digitaal afgenomen.

Taaleis Kinderopvang

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bel 023-5310830 of vraag informatie aan.

De snelste weg naar 3F!

Meer informatie