3F Taaltoets 2018-01-30T11:01:01+00:00

Taaltoets Kinderopvang

Toetsing en Examentraining

Uit de op 1 september 2017 gepubliceerde algemene maatregel van bestuur, blijkt dat elke medewerker in de Kinderopvang moet voldoen aan de volgende taaleisen:

Gesprekken voeren, luisteren en spreken beheersen op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen

Gesprekken voeren, luisteren en spreken beheersen op ten minste niveau 3F van het referentiekader Taal.

Als u er voor kiest om al uw medewerker te laten toetsen zal blijken dat lang niet iedereen een training nodig heeft. Wij brengen dit aantoonbaar in kaart en zorgen voor bewijsstukken in de vorm van erkende toetsing volgens het vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink.

Mochten uw medewerkers onderdelen niet halen dan ontvangt u van ons advies over de benodigde training waarmee ze het wel kunnen halen.

Toetsmogelijkheden:

  • Verschillende niveaus: van 1F tot 4F.
  • Spreekvaardigheid – op uw locatie
  • Gesprekken voeren – op uw locatie
  • Schrijven – op uw locatie
  • Grammatica – digitale toets
  • Luisteren – digitale toets

  • Spelling – digitale toets

Onze aanpak van de Taaleis voor Kinderopvang

Wij verzorgen bij u op kantoor de toetsing. Bij het toetsen van mondelinge spreekvaardigheid (3F) voert onze trainer een gesprek van circa 30 minuten met uw medewerkers waarbij aan de hand van TOA Toetsen het niveau vastgesteld wordt. Vervolgens worden de toetsen luistervaardigheid digitaal afgenomen. Dit duurt maximaal 40 minuten. Binnen een week hebben uw medewerkers het resultaat, al dan niet voorzien van een uitslagblad.

Taaleis Kinderopvang

 Liever eerst een examentraining en oefentoets? Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bel 023-5310830 of vraag informatie aan.

Lexicon Trainingen: de snelste weg naar 3F!

Meer informatie