Taaltoets

Meten is weten!

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Is het nood­za­ke­lijk om het taalniveau van jouw (anders­ta­li­ge) mede­wer­kers of sol­li­ci­tant te weten? Ben je benieuwd of ze het gewens­te taalniveau beheer­sen of kun­nen halen en bin­nen hoe­veel tijd? Door taal­toet­sen en/of intakes geven wij jou en jouw mede­wer­kers snel dui­de­lijk­heid.

Lexi­con Trai­ning biedt je het totaal­pak­ket aan 3F taal­toet­sen. Elke mede­wer­ker in de Kinderopvang moet in 2025 vol­doen aan de gestel­de taal­ei­sen.