3F Taaltoets FAQ

 

Vragen en antwoorden over de 3F taaltoets

Voor zover nu bekend moeten ook medewerkers met dyslexie voldoen aan de eisen. Een goede begeleiding vanuit de organisatie van deze medewerkers is cruciaal, samen met het goed uitleggen van het waarom van het verhoogde taalniveau. Neem in ieder geval vooraf contact met ons op!

Ja, voor onze incompany toetsen hanteren wij een minimum van 10 deelnemers. Bij minder deelnemers hanteren wij een vast tarief.

De deelnemer krijgt 3F toets Spreken en Gesprekken voeren. Deze duurt circa 30 minuten. Twee weken voorafgaand aan de toets ontvangt de deelnemer via zijn/haar werkgever een toetsboekje waarmee hij/zij de test kan voorbereiden.

De voorbereiding betreft een presentatie over een algemeen onderwerp. Bijvoorbeeld een project of een stelling.

De deelnemer moet denken aan:

* aantekeningen in steekwoorden: er mag niet niet worden voorgelezen
* presentatiemateriaal (zoals Prezi of PowerPoint)

Na de presentatie of stelling zal de examinator in gesprek gaan met de deelnemer.

Vervolgens toetsen wij Luistervaardigheid. Deze toets duurt 45 minuten en wordt digitaal afgenomen. U kunt meerdere medewerkers tegelijk laten toetsen, dit is afhankelijk van het aantal computers met headset die u beschikbaar heeft.

Uiterlijk één week na de toets krijgt de organisatie de uitslag.

Het is belangrijk dat je jezelf goed voorbereid op de toetsen. Onderaan de pagina kun je een aantal links vinden, zowel om te oefenen als om je taalvaardigheid te verbeteren. Naast deze links is er erg veel informatie beschikbaar op internet.

Lexicon Trainingen is al 25 jaar gespecialiseerd in (taal)trainingen. Op basis van de uitslag stellen wij een training samen die er voor kan zorgen dat de medewerker snel en efficiënt de benodigde kennis opdoet. Na deze training toetsen we opnieuw.

Ja, de TOA toetsen zijn opgenomen in de Kieswijzer van Sardes.

Wij toetsen door heel Nederland (incompany). We kennen wel een minimum aantal (10) deelnemers. Heeft u minder medewerkers? Informeer in dit geval bij collega’s in uw regio.

De overheid en branchepartners willen hiermee bereiken dat zoveel mogelijk kinderen zonder taalachterstand van de kinderdagopvang naar de basisschool gaan. Vanwege de voorbeeldfunctie voor kinderen is het voor pedagogisch medewerkers van groot belang om de Nederlandse taal goed te beheersen. Taalniveau Meijerink 3F is verplicht gesteld op alle opleidingen. Bovendien moeten pedagogisch medewerkers met terugwerkende kracht bijgeschoold / getoetst worden.

De Taaleis bestaat uit het kunnen aantonen van 3F OF B2 niveau voor de vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren.

Vergelijking taalniveaus (richtlijnen)

ERK / CEFR Referentiekader taal NT2 Regulier Onderwijs (eindniveau)
A0
A1 1
A2 1F 2 Basisonderwijs
B1 2F 3 (programma 1) VMBO BB&KB / MBO 1/2
B2 3F 4 (programma 2) VMBO GL&TL / HAVO / MBO 3/4
C1 4F 5 VWO
C2

Dit zal nog worden uitgewerkt in de AMVB. Het vermoeden bestaat dat dit dezelfde zijn als bij VVE/VE:

 • Hbo, wo, ad (associate degree, tussen mb4 en hbo in) diploma
 • Havo, vwo, 5.5 voor Nederlands
 • Mbo diploma 3, 4 mèt:

-5.5 Centraal examen Nederlands plus:

 1. Of: >5.5 spreken en lezen instellingsexamen
 2. Of: >5.5 combi spreken en lezen instellingsexamen NL
 3. Of: >5.5 gehele instellingsexamen NL
 4. >5.5 keuzedeel 3F mbo3
 5. Certificaten van taaltoets spreken
 • Bij onduidelijkheid hbo/mbo status diploma: Zie cao’s
 • Taalcertificaat geeft geen vrijstelling voor mbo (EVC, mbo4)
 • Taaleis geldt ook voor medewerkers met dyslexie
 • Taaleis geldt voor alle beroepskrachten, ook van voor 1955 en langer dan 15 jaar werkzaam
 • Medewerkers met een andere moedertaal: NT2 Staatsexamen II

Gevolgen mbo-opleidingen

 • Mbo 4 huidig: niveau 3F deel opleiding, wel aantonen
 • Mbo 4 oud: moet aantoonbaar zijn, zo niet taaltoets
 • Mbo 3 examineert taalniveau 2F, aanpassen 3F door:
 1. Generiek examen NL op volledig 3F niveau, of
 2. Keuzedeel examen NL op volledig 3F niveau, of
 3. Extra instellingsexamen 3F naast 2F lezen en spreken

(bron: bijeenkomst VE voor kleinere Gemeenten, Sociaal Werk Nederland)

Dat ze aantoonbaar 3F/B2 niveau moeten bezitten. De voorwaarden en consequenties als het niet lukt om de toets te behalen worden nog uitgewerkt.

Naast het investeren in uw medewerkers zal er enige planning en organisatie nodig zijn. Wij nemen u echter het meeste werk uit handen. Samen met u bepalen wij de toetsdagen en zorgen voor een goede examinator. U informeert uw medewerkers en zorgt ervoor dat zij de door ons aangeleverde informatie tijdig ontvangen waarmee zij zich kunnen voorbereiden en de toetsen kunnen oefenen.

In praktische zin zorgt u voor een rustige ruimte en in het geval van digitale toetsen voor up-to-date pc’s/laptops met internetverbinding en een headset.

Circa 1 week na de uitslag ontvangt u van ons (digitaal, als pdf) de uitslagbladen. Deze kunt u aan het personeelsdossier toevoegen en naar de medewerker sturen. Als de medewerker niet is geslaagd kunnen wij u desgewenst voorzien van advies over een training.

In mei 2016 sloten convenantpartijen (organisaties  van ouders, werkgevers en werknemers in de kinderopvang) het IKK akkoord (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) met minister Asscher.

Vanuit dit akkoord zijn er nieuwe kwaliteitseisen afgesproken waarvan de 3F taaleis er één is. Op 1 september 2017 is dit vastgesteld in een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling. In het kort gezegd: je moet voldoen aan 3F niveau voor de vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren.

Elke medewerker dient op 1 januari 2025 te voldoen aan deze wettelijke eis.

Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem contact met ons op om een aantrekkelijk voorstel voor uw organisatie te ontvangen.

De GGD houdt toezicht op het voldoen aan de taaleis 3F.

Ja, wij werken met de TOA van Bureau ICE. Deze toetsen zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs en/of landelijk vastgesteld.

Trainingsoördinator

Marjolein Vermeij

Contact