3F Taaltoets

Elke medewerker in de Kinderopvang moet in 2025 voldoen aan de volgende taaleisen:

Gesprekken voeren, luisteren en spreken beheersen op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.

Gesprekken voeren, luisteren en spreken beheersen op ten minste niveau 3F van het referentiekader Taal.

Toetsing en Examentraining

Als u er voor kiest om uw medewerkers te laten toetsen, kunt u ervoor kiezen om hen voorafgaand aan de toets(en) een Examentraining 3F aan te bieden.

Ook zorgen wij voor bewijsstukken in de vorm van erkende toetsing volgens het vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink.

Mochten uw medewerkers onderdelen niet halen dan ontvangt u van ons advies over de benodigde training.

Toetsmogelijkheden

  • Verschillende niveaus: van 1F tot 4F
  • Spreekvaardigheid – op uw locatie
  • Gesprekken voeren – op uw locatie
  • Schrijven – op uw locatie
  • Grammatica – digitale toets
  • Luisteren – digitale toets
  • Spelling – digitale toets

 

Onze aanpak van de Taaleis voor Kinderopvang

Wij verzorgen bij u op kantoor de toetsing. Bij het toetsen van mondelinge spreekvaardigheid (3F) voert onze trainer een gesprek van circa 30 minuten met uw medewerkers waarbij aan de hand van TOA Toetsen het niveau vastgesteld wordt. Vervolgens worden de toetsen luistervaardigheid digitaal afgenomen. Dit duurt maximaal 40 minuten. Binnen een week hebben uw medewerkers het resultaat, al dan niet voorzien van een uitslagblad.

Trainingsoördinator

Marjolein Vermeij

Contact