023-5310830|taal@lexicon.nl
Veel gestelde vragen over IKK Taaltoetsen 2017-09-05T12:15:08+00:00

FAQ IKK Taaltoetsen

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werd in mei 2016 afgesloten tussen zes partijen: Het ministerie van SZW, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Sociaal Werk Nederland, BOinK, FNV en CNV. Inmiddels hebben ook Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Voor Werkende Ouders zich bij het akkoord aangesloten. De BK ontwikkelt heldere informatie en hulpmiddelen om de implementatie van de wet te ondersteunen. IKK is een vervolg op het in 2013 door SZW ingezette traject Het Nieuwe Toezicht. Dit traject is onderdeel geworden van het IKK. Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die door zowel de Tweede als de Eerste kamer is aangenomen. Een verdere uitwerking van de wet vindt u in het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (AMvB). Deze ligt nu bij de Raad van State voor advies. Een aantal zaken wordt verder uitgewerkt in een Ministeriële regeling. (28-06-2017, Brancheorhanisatie Kinderopvang)

De Taaleis bestaat uit het kunnen aantonen van Spreekvaardigheid op 3F niveau.

Vergelijking taalniveaus (richtlijnen)

  ERK / CEFR    Referentiekader taal   NT2    Regulier Onderwijs  (eindniveau)
 A0  –  –  –
 A1  –  1  –
 A2  1F  2  Basisonderwijs
 B1  2F  3 (programma 1)  VMBO BB&KB / MBO 1/2
 B2  3F  4 (programma 2)  VMBO GL&TL / HAVO / MBO 3/4
 C1  4F  5  VWO
 C2  –  –  –

De overheid en branchepartners willen hiermee bereiken dat zoveel mogelijk kinderen zonder taalachterstand van de kinderdagopvang naar de basisschool gaan. Vanwege de voorbeeldfunctie voor kinderen is het voor pedagogisch medewerkers van groot belang om de Nederlandse taal goed te beheersen. Taalniveau Meijerink 3F wordt daarom verplicht gesteld op alle opleidingen. Bovendien moeten pedagogisch medewerkers met terugwerkende kracht bijgeschoold / getoetst worden.

Dit zal nog worden uitgewerkt in de AMVB. Het vermoeden bestaat dat dit dezelfde zijn als bij VVE/VE:

 • Hbo, wo, ad (associate degree, tussen mb4 en hbo in) diploma
 • Havo, vwo, 5.5 voor Nederlands
 • Mbo diploma 3, 4 mèt:

-5.5 Centraal examen Nederlands plus:

 1. Of: >5.5 spreken en lezen instellingsexamen
 2. Of: >5.5 combi spreken en lezen instellingsexamen NL
 3. Of: >5.5 gehele instellingsexamen NL
 4. >5.5 keuzedeel 3F mbo3
 5. Certificaten van taaltoets spreken
 • Bij onduidelijkheid hbo/mbo status diploma: Zie cao’s
 • Taalcertificaat geeft geen vrijstelling voor mbo (EVC, mbo4)
 • Taaleis geldt ook voor medewerkers met dyslexie
 • Taaleis geldt voor alle beroepskrachten, ook van voor 1955 en langer dan 15 jaar werkzaam
 • Medewerkers met een andere moedertaal: NT2 Staatsexamen II

Gevolgen mbo-opleidingen

 • Mbo 4 huidig: niveau 3F deel opleiding, wel aantonen
 • Mbo 4 oud: moet aantoonbaar zijn, zo niet taaltoets
 • Mbo 3 examineert taalniveau 2F, aanpassen 3F door:
 1. Generiek examen NL op volledig 3F niveau, of
 2. Keuzedeel examen NL op volledig 3F niveau, of
 3. Extra instellingsexamen 3F naast 2F lezen en spreken

(bron: bijeenkomst VE voor kleinere Gemeenten, Sociaal Werk Nederland)

De GGD houdt toezicht op het voldoen aan de taaleis 3F

Jazeker, ook voor VVE en VE maken wij gebruik van erkende toetsing.

Dat ze aantoonbaar 3F niveau moeten bezitten. De voorwaarden en consequenties als het niet lukt om de toets te behalen worden nog uitgewerkt.

Voor zover nu bekend moeten ook medewerkers met dyslexie voldoen aan de eisen. Een goede begeleiding vanuit de organisatie van deze medewerkers is cruciaal, samen met het goed uitleggen van het waarom van het verhoogde taalniveau. Neem in ieder geval vooraf contact met ons op!

Naast het investeren in uw medewerkers zal er enige planning en organisatie nodig zijn. Wij nemen u echter het meeste werk uit handen. Samen met u bepalen wij de toetsdagen en zorgen voor een goede examinator. U informeert uw medewerkers en zorgt ervoor dat zij 2 weken voor aanvang het toetsboekje (digitaal) ontvangen.

In praktische zin zorgt u voor een rustige ruimte en in het geval van digitale toetsen voor up-to-date pc’s/laptops met internetverbinding.

Circa 1 week na de uitslag ontvangt u van ons (digitaal, als pdf) de uitslag. Deze kunt u aan het personeelsdossier toevoegen en naar de medewerker sturen. Als de medewerker niet is geslaagd kunnen wij u desgewenst voorzien van advies over een training.

Ja, wij werken met de TOA van Bureau ICE. Deze toetsen zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs en/of landelijk vastgesteld.

Wij toetsen door heel Nederland (incompany). De open toetsingen zijn in Haarlem. Als u geen rustige ruimte heeft kunnen we desgewenst een externe locatie huren.

De deelnemer krijgt 3F toets Spreken en Gesprekken voeren. Deze duurt circa 30 minuten. Twee weken voorafgaand aan de toets ontvangt de deelnemer via zijn/haar werkgever een toetsboekje waarmee hij/zij de test kan voorbereiden.

De voorbereiding betreft een presentatie over een algemeen onderwerp. Bijvoorbeeld een project of een stelling.

De deelnemer moet denken aan:

* aantekeningen in steekwoorden: er mag niet niet worden voorgelezen
* presentatiemateriaal (zoals Prezi of PowerPoint)

Na de presentatie of stelling zal de examinator in gesprek gaan met de deelnemer.

Vervolgens toetsen wij Luistervaardigheid, onder toezicht van een assessor van Lexicon Trainingen. Deze toets duurt 45 minuten en wordt digitaal afgenomen. U kunt meerdere medewerkers tegelijk laten toetsen, dit is afhankelijk van het aantal computers met headset die u beschikbaar heeft.

Uiterlijk één week na de toets krijgt de organisatie de uitslag.

Lexicon Trainingen is al 23 jaar gespecialiseerd in (taal)trainingen. Op basis van de uitslag stellen wij een training samen die er voor kan zorgen dat de medewerker snel en efficiënt de benodigde kennis opdoet. Na deze training toetsen we opnieuw.

Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers. Als u slechts enkele deelnemers heeft dan kunt u ze de toets bij ons op kantoor laten afnemen. Zie hiervoor “inschrijven open taaltoets“. Neem contact met ons op om een aantrekkelijk voorstel voor uw organisatie te ontvangen.

Ja, de TOA toetsen zijn opgenomen in de Kieswijzer van Sardes.

Ja, voor onze incompany toetsen hanteren wij een minimum van 10 deelnemers. Bij minder deelnemers hanteren wij een vast tarief.