Toevlucht in Taal

Nieuws & blogs

Zaken die ons bewegen

Toevlucht in Taal

Toevlucht in taal

De krapte op de arbeidsmarkt bereikte begin dit jaar een hoogtepunt. Of misschien kunnen we dit beter omschrijven als een dieptepunt. Want voor iedere 100 werklozen zijn er 133 vacatures in te vullen. En dat lijkt misschien een voordeel voor de werkzoekers, want er is keuze genoeg en altijd een baan te vinden. Helaas blijkt het tegendeel waar, omdat er tal van redenen zijn om werkzoekenden toch op de bank te laten zitten. En de taalbarrière is daar één van.

Taal als probleem

Maar als taal een probleem is, dan moet dat toch oplosbaar zijn? Het is begrijpelijk dat in bepaalde functies echt begrip en mondelinge vaardigheid van de Nederlandse taal wordt vereist. Maar in zo’n mondiaal en exportgericht Nederland zou taal in de meeste gevallen geen drempel moeten opwerpen. Als taal de sleutel is naar een baan, dan kunnen we vandaag nog beginnen met het wegwerken van dat vacature-overschot.

Beter beleid UWV

En zeker met het oog op de grote aantallen vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in Nederland. Dit zijn mensen die heel graag een nieuw bestaan willen opbouwen en waarvoor het hebben van werk een essentieel onderdeel van hun bestaan is. In dat kader zou het UWV hun beleid wat meer kunnen toespitsen op deze groepen werkzoekenden. Want het UWV hanteert een streng beleid en criteria als ‘er is geen geschikte kandidaat te vinden in de hele EER’ en ‘er sprake is van een moeilijk vervulbare vacature’, maar met de rap oplopende vacaturegraad lijkt mij dat overduidelijk.
Het wordt tijd dat UWV weer budgetten beschikbaar stelt voor taallessen. Iets wat ongemerkt uit het opleidingsbudget is verdwenen.

Meer vluchtelingen aan het werk

Amper 10% van het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning heeft na 2 jaar een baan. Stel je voor dat alle 35.000 vluchtelingen die in 2021 naar Nederland kwamen hier mogen verblijven, dan zitten over 2 jaar nog 28.000 mensen duimen te draaien op de bank. Deels door overheidsbeleid, deels door de mensen zelf én deels door nog andere 100 redenen, waaronder de taalbarrière.

Taal als oplossing

Daarom is het tijd dat we onze toevlucht zoeken in taal. Want met taal krijg je niet alleen meer kennis, je leert mensen iets waarmee zij hun leven pas echt betekenis kunnen geven. En daardoor is taal de sleutel voor de krapte op de arbeidsmarkt én de succesvolle integratie van vluchtelingen en statushouders.

Meer weten over het traject Via taal naar een baan https://lexicon.nl/via-taal-naar-een-baan/
Stuur een bericht aan cvb@lexicon.nl of bel 023-5310830.

Nieuws & blogs

Laatste berichten

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon

Direct in contact