Training Intercultureel leidinggeven 2017-06-21T14:47:19+00:00

Training Intercultureel leidinggeven

Waarom de training intercultureel leidinggeven?

In de ene cultuur is ‘op tijd komen’ een verplichting.
In andere culturen nemen ze het daarmee niet zo nauw.
En hetzelfde gebaar betekent niet in elk land of elke cultuur hetzelfde …
Intercultureel leidinggeven is een vak, en wij hebben daar verstand van

Omgaan met andere culturen

Verschillende culturen op de werkvloer kunnen een verrijking zijn. Maar ook een knelpunt. Hoe groter de overeenkomsten tussen uw collega’s of klanten, hoe makkelijker zij onderling communiceren en samenwerken. Maar dit geldt ook andersom. Met de training Intercultureel leidinggeven wordt samenwerken professioneler en productiever.

Kennis van culturele verschillen komt het meest van pas in het (h)erkennen van bepaalde gedragspatronen die zonder interculturele kennis verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden, en het gebruiken van de diversiteit aan karaktereigenschappen, zienswijzen en manier van werken binnen een team om betere resultaten te kunnen behalen.

Meer begrip

Tijdens deze training krijgen de deelnemers meer begrip voor mensen met andere culturele achtergronden. Zij krijgen verschillende situaties te zien met de inzet van een acteur. Zo merken zij direct wat het effect is van hun eigen reactie én hoe het beter kan.

Training Intercultureel leidinggeven

In deze boeiende maatwerk training intercultureel leidinggeven komen, onder andere, de volgende onderwerpen voorbij:

  • Patronen herkennen
  • De interactie tussen verschillende culturele groepen
  • Inspelen op de wensen en behoeften van de ander.

Cultuur heeft vooral ook een impact of organisatieprocessen, structuren en de competenties die mensen nodig hebben om in een internationale context goed te kunnen opereren.

Behalve kennis te hebben van andere culturen is het van groot belang om vooral veel inzicht te hebben in de eigen culturele waarden en normen

Meer begrip, minder misverstanden!

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer informatie