023-5310830|taal@lexicon.nl
Training Verzuimgesprekken voeren 2017-03-30T11:10:36+00:00

Training Verzuimgesprekken

Een goede Training Verzuimgesprekken voeren kan wonderen doen. Het gesprek kan u de informatie opleveren die u nog niet wist. Met een goed gesprek kunt u het verzuimgedrag beïnvloeden: medewerkers zijn eerder terug, of minder vaak afwezig. Ook kunt u langdurig verzuim voorkomen, als u bijtijds weet wat een medewerker nodig heeft.

Hoe komt het dat medewerkers die, als zij in de ochtendkracht lezen dat er een griepepidemie op komst is, zich ziek melden? Ziekte overkomt je, verzuim is een keus. Want, wat doet iemand die ’s-ochtends met hoofdpijn opstaat? Neemt hij een pijnstiller en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Ook jij als leidinggevende maakt keuzes. Verloopt die ziekmelding via jou en houd je contact met de afwezige medewerker? Voer jij een verzuimgesprek met een medewerker die zich nu al voor de vierde keer dit jaar zich op maandag ziek meldt? Laat jij spoedcontroles uitvoeren en bespreek je langdurige en moeilijke ‘gevallen’?

Hoe kom ik in gesprek met mijn zieke werknemer, zonder dat hij dit ervaart als een controle?

Deze training leert u effectieve tools toe te passen, die noodzakelijk zijn voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. Ga deze gesprekken niet langer uit de weg en maak verzuim bespreekbaar! Daarnaast krijgt u inzicht in veel voorkomende verzuimcasussen. Plus de noodzakelijke kennis over de Wet Verbetering Poortwachter en wat je moet weten over reïntegratie en preventie.

training verzuimgesprekken voeren

Inhoud training Verzuimgesprekken Voeren

 • Soorten verzuimgesprekken
 • Gespreksstructuur
 • Voorbereiding, verkenning en uitvoering
 • Actief luisteren
 • Soorten vragen, doorvragen en samenvatten
 • Omgaan met weerstand
 • Opvolgen

Na de training Verzuimgesprekken Voeren

 • Bent u in staat om verschillende soorten gesprekken te voeren
 • Kunt u het gesprek sturen
 • Bezit u de juiste tools om doelgerichte gesprekken te voeren
 • Voert u met meer zelfvertrouwen verzuimgesprekken

Individueel of in groepsverband

De training wordt voor bedrijven zowel in groepsverband als individueel verzorgd. In overleg bepalen we het niveau en de doelstellingen. Bij de individuele training van werknemers vindt er  specifiek 1-op-1 training plaats op data en tijdstippen die de werknemers zelf bepalen.

Specifieke wensen of leerdoelen voor uw organisatie of team?

Deze training kan, afhankelijk van uw doelstellingen, in 1 of 2 dagen worden verzorgd.

De inhoud wordt  op maat gemaakt door onze trainers en afgestemd op uw organisatie. De training kan plaatsvinden op uw gewenste locatie en een door u gewenst tijdstip.

Meer informatie