023-5310830|taal@lexicon.nl
VE Taaltoetsen 2017-07-12T15:25:36+00:00

VE Taaltoetsen

Waarom de VE taaltoetsen?

De VE taaleis komt voort uit het “Gewijzigd Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie” (besluit van 26 april 2017, gepubliceerd op 12 mei).

Daarnaast is al eerder aangekondigd dat het taalniveau van pedagogisch medewerkers in de VE verhoogd zal worden naar niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

Per 1 augustus 2019 taaleis geldt de taaleis 3F in alle gemeente.

3F Taaltoets

Toetsing 

Als u er voor kiest om al uw medewerker te laten toetsen zal blijken dat lang niet iedereen een training nodig heeft. Wij brengen dit aantoonbaar in kaart en zorgen voor bewijsstukken in de vorm van erkende toetsing volgens het vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink.

Onze aanpak

Wij verzorgen bij u op kantoor de toetsing. Bij het toetsen van mondelinge spreekvaardigheid (3F) voert onze trainer een gesprek van circa 20 minuten met uw medewerkers, leesvaardigheid nemen wij digitaal af en duurt maximaal 50 minuten. Binnen een week hebben uw medewerkers het resultaat, al dan niet voorzien van een certificaat.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bel 023-5310830 of vraag informatie aan.

De snelste weg naar 3F!

Meer informatie