Correct Nederlands

Nooit meer twijfelen over een 'd of 't?

  • 2 trainingssessies
  • 3 e-learning modules

Het schrijven van teksten en berichten kan nog wel eens lastig zijn. In deze korte online cursus ligt de nadruk op zinsbouw en spelling. Hoe zorgt u voor actieve zinnen en hoe vermijdt u lange zinnen? Hoe kunt u omslachtige uitdrukkingen simpeler verwoorden? En wanneer gebruikt u dan en wanneer als? Dit en nog andere aspecten worden in deze online workshop uitgebreid behandeld.

Korte online cursus Binnen twee weken bent u op de hoogte van de meest voorkomende spellingstruikelblokken zoals werkwoordspelling, trema’s en verbindingswoorden. Daarnaast ligt de focus op zinsbouw en het vermijden van omslachtig taalgebruik.
Online sessies via Teams
  • Zinsbouw
  • Formele woorden en omslachtige uitdrukkingen
  • Werkwoordspelling en spelling
E-learning module
  • Spelling (wel of geen tussen -n of tussen -s, gebruik trema)
  • Veelvoorkomende spellingsfouten

Doelgroep van de korte online cursus

De korte online cursus Correct Nederlands – Zinsbouw en spelling is bedoeld voor elke medewerker die op een juiste manier de Nederlandse taal in teksten wil gebruiken.

Onze aanpak

Onze korte online cursussen en trainingen kenmerken zich door eigen inbreng: de dagelijkse werkzaamheden en taalcontacten zijn het uitgangspunt van de workshop.

Incompany | op afstand | groep of een-op-een lessen

De korte online cursus kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd.

Maatwerk

De inhoud van de korte online cursus Correct Nederlands – Zinsbouw en spelling kan ‘op maat’ worden ontwikkeld: uw dagelijkse praktijk staat centraal. Iedere organisatie is uniek. Onze trainingen ook. Bel voor een vrijblijvende afspraak 023-5310830.

Ook interessant

Training & korte online cursussen

In het kort

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Contact