Rapporteren van gesprekken

Met meer vertrouwen gesprekken vastleggen?

  • 4 trainingssessies
  • 2 e-modules

Het rapporteren van gesprekken is voor leidinggevenden zeer belangrijk. Door het opschrijven van wat u observeert of signaleert, weten collega’s wat er van hen verlangd wordt. Belangrijke onderdelen van het rapporteren zijn het duidelijk voor ogen hebben van de structuur, het onderscheid maken tussen objectiviteit en subjectiviteit en het gebruik van de juiste zinsbouw en spelling. Ook komt naar voren waar u op moet letten tijdens het gesprek, zowel bij uzelf als bij uw gesprekspartner.

De online workshop traint leidinggevenden in het rapporteren van de gesprekken. Niet alleen het rapporteren maar ook het voorbereiden van dit gesprek komt aan bod.

De workshops worden ondersteund door een e-learningmodule en opdrachten.

Demo module

De inhoud

Online workshop Binnen vier weken op de hoogte van  gesprekken voeren, het rapporteren hiervan en de zinsbouw en spelling.
Online sessies via Teams
  • De deelnemers weten hoe het gesprek voor te bereiden
  • De deelnemers weten waar op te letten tijdens het gesprek
  • De deelnemers kennen de structuur van het verslag
E-learning module
  • Luisteren en samenvatten
  • Samenvatten
  • Structuur van verslag

Doelgroep

De workshop Rapporteren is bedoeld voor elke medewerker die een leidinggevende functie bekleedt.

Na deze workshop heeft u handvatten voor het rapporteren van gesprekken evenals het voorbereiden van deze gesprekken.

Ook interessant

Online sessies via Teams

Onze aanpak

Onze workshops en trainingen worden gekenmerkt door eigen inbreng: de dagelijkse werkzaamheden en taalcontacten zijn het uitgangspunt van de training. Na een persoonlijk intakegesprek stelt de trainer vast wat de doelstellingen, wensen en verwachtingen zijn en wat het taalniveau is.

Maatwerk

De inhoud van de workshop Rapporteren in de kinderopvang wordt ‘op maat’ ontwikkeld: uw dagelijkse praktijk staat centraal. Iedere organisatie is uniek. Onze trainingen ook. Bel voor een vrijblijvende afspraak 023-5310830.

Lexicon

Leuk om kennis te maken

In het kort

Contact

Lexicon

Direct in contact