Investeer in uw medewerkers

Subsidies taaltrainingen

Zowel de overheid als brancheverenigingen stellen jaarlijks diverse subsidies beschikbaar voor het aanleren of verbeteren van (basis)taalvaardigheden. Deze subsidies zijn beschikbaar voor u als individu of voor groepen medewerkers binnen uw organisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele subsidies die voor taaltrainingen gelden:

Subsidie Tel mee met Taal 2023 voor taaltrainingen Nederlands op de werk- en productievloer

Investeer slim in de Nederlandse taal van uw werknemers met de subsidie ‘Tel mee met Taal’ met een training:

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers € 1.500. Lees hier meer over de subsidie Tel mee met Taal. 

Subsidie taaltrainingen Nederlands op de werkvloer in de schoonmaakbranche

Valt uw werkgever onder de CAO, is uw werkgever aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en draagt deze een RAS-premie af? Dan kunt u een bijdrage (€ 3.500 per deelnemer per traject) in de opleidingskosten ontvangen voor werknemers die een taal- of een schrijftraject (voor direct leidinggevenden) Nederlands willen volgen, zoals bijvoorbeeld:

Zijn er meerdere medewerkers die eenzelfde training Nederlands volgen, dan kan dit voor u als werkgever betekenen dat de totale opleidingskosten worden vergoed door de RAS bijdrage. Lees hier meer over de RAS bijdrage. 

Subsidie taaltrainingen Nederlands op de werkvloer in de sector Transport & Logistiek

Meer uit jezelf halen met het persoonlijke opleidingsbudget van het Sectorinstituut Transport en Logistiek! Er ligt een persoonlijk opleidingsbudget voor u klaar van maximaal € 3.000. Daarmee kunt u onder meer een taaltraining Nederlands, Engels of Duits volgen. Lees hier meer info over de SOOB subsidie. 

Subsidie Nederlands Taalbudget voor uitzendkrachten (Doorzaam)

Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren.

Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal € 1.500 in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt.

Het Ondersteuningsbudget van € 1.000 is breed inzetbaar voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende vluchteling (uit Oekraïne) of statushouder te ondersteunen om gezond, veilig en vaardig aan het werk te zijn.

De Scholingsvoucher (vergoeding tot een maximum van € 500) is bedoeld voor het nemen van eigen regie, het verhogen van het opleidingsniveau, positieve leerervaring en de uitzendkracht breder inzetbaar te maken. De uitzendkracht bepaalt zelf welke opleiding of training gevolgd gaat worden.

Subsidie STAP-budget voor online workshops zakelijk Engels

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden gebruik maken van STAP-budget. Zij kunnen 1 x per jaar via UWV budget ter waarde van maximaal € 1.000 (inclusief btw) aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit.

Voor de volgende online workshops Zakelijk Engels kunt u het STAP-budget aanvragen:

Lees hier meer over de STAP subsidie.

Lexicon

Leuk om kennis te maken

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.

Contact