Online test Zake­lijk Duits

Door de online test Zake­lijk Duits te maken krijg je een eer­ste beeld van je beheer­sing van de Duit­se taal. De online test bestaat uit 20 vra­gen. Als je deel gaat nemen aan een (online) trai­ning, dan vindt er voor­af­gaan­de aan de trai­ning nog een per­soon­lijk inta­ke­ge­sprek met een trai­ner plaats om het taalniveau vast te stel­len.

Loa­ding