Investeer in jouw ontwikkeling tot 1000 euro subsidie!

Subsidieregeling STAP-budget

Vanaf 1 juli 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden gebruik maken van STAP-budget. Zij kunnen 1 x per jaar via UWV budget ter waarde van maximaal € 1.000 (inclusief btw) aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit.

Voor wie 

Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij of zij wil volgen. Er is sprake van een band  met de Nederlandse arbeidsmarkt als aan drie voorwaarden wordt voldaan: 

  • U bent ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt; 
  • U bent EU-burger of je bent partner van een EU-burger; 
  • U bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen. 

Wat is het STAP-aanmeldingsbewijs? 

Bij uw aanvraag moet een STAP-aanmeldingsbewijs gevoegd worden. Dit is een bewijs dat u bent ingeschreven bij Lexicon Trainingen voor de workshop of training waarvoor ook subsidie wordt aangevraagd. Dit STAP-aanmeldingsbewijs wordt door Lexicon Trainingen aan u verstrekt. Heeft u nog geen STAP-aanmeldingsbewijs? Neem dan contact met ons op via taal@lexicon.nl of 023-5310830.

Voor welke workshops en trainingen kunt u het STAP-budget aanvragen? 

Meld u vrijblijvend voor een online workshop aan door het inschrijfformulier bij de betreffende workshop webpagina in te vullen en toe te sturen. U ontvangt van Lexicon Trainingen een STAP-aanmeldingsbewijs. 

Onderstaande online workshops staan in het register vermeld: 

Hoeveel STAP-budget kan ik krijgen? 

Het maximale subsidiebedrag van STAP-budget is € 1.000 per jaar inclusief btw. Het STAP-budget wordt 1 keer per jaar aan u toegewezen. Het is niet mogelijk om het STAP-budget te delen over twee studies. 

Wat moet ik doen als mijn scholing meer dan € 1.000 kost? 

Als uw individuele workshop of training meer dan € 1.000 (inclusief btw) kost, dan kunt u maximaal € 1.000 STAP-budget aanvragen. Het restbedrag zult u zelf moeten betalen. Lexicon Trainingen stuurt dan een factuur aan UWV voor het deel dat door middel van het STAP-budget betaald wordt en zal separaat een factuur aan u sturen voor het voldoen van het resterende bedrag. 

Gratis online workshops

STAP budget 2022

Overzicht workshops

Snel en eenvoudig leren

Lexicon is vrijwel in heel Nederland actief.

Subsidieregeling STAP-budget

Gratis Online workshops Engels via STAP subsidie

U kunt STAP-budget alleen gebruiken voor een workshop of training die in het STAP-scholingsregister (https://www.stapuwv.nl/stap/p/scholings-register) staat.  

Staat uw workshop of training in het STAP-scholingsregister? Meldt u dan bij ons aan. Staat uw workshop of training er niet bij, laat het ons weten. Lexicon Trainingen kan voor toevoeging van een workshop of training in het STAP-scholingsregister zorgen. 

Wat is het STAP-aanmeldingsbewijs? 

Bij uw aanvraag moet een STAP-aanmeldingsbewijs gevoegd worden. Dit is een bewijs dat u bent ingeschreven bij Lexicon Trainingen voor de workshop of training waarvoor ook subsidie wordt aangevraagd. Dit STAP-aanmeldingsbewijs wordt door Lexicon Trainingen aan u verstrekt. Heeft u nog geen STAP-aanmeldingsbewijs? Neem dan contact met ons op. 

Wat zijn mijn verplichtingen als ik STAP-budget krijg toegekend? 

Wanneer u STAP-budget toegekend krijgt, moet u er alles aan doen om de workshop of training af te ronden. Een workshop of training is (succesvol) afgerond als u een certificaat heeft behaald of als u meer dan 80% van de scholing heeft bijgewoond. U ontvangt een bewijs van deelname van Lexicon Trainingen om dit aan te tonen. 

Datum aanvraag budget en start workshop of training 

Het STAP-budget moet altijd worden aangevraagd voorafgaand aan de start van de workshop of training. Daarbij geldt ook dat deze moet starten binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarbinnen het STAP-budget is aangevraagd. Als bijvoorbeeld het STAP-budget wordt aangevraagd in het aanvraagtijdvak maart-april, dan moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 31 juli starten.