Algemene voorwaarden 2022

Heldere afspraken in de basis

Trainingsruimte en hulpmiddelen

De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met een flip-over of whiteboard. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen, zoals cd-speler, tv, videoapparatuur, beamer, internet etc. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Annuleringstermijn

Een sessie dient minimaal twee werkdagen (48 uur) van tevoren telefonisch te worden geannuleerd bij Lexicon Trainingen (023-5310830). Wordt de sessie binnen 48 uur geannuleerd, dan vervalt de sessie. Aan het begin van een training wordt een einddatum voor de training vastgesteld. Het recht om een, op tijd geannuleerde, sessie in te halen, is geldig tot 6 weken na de geplande einddatum. Indien een training door de opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, vindt geen restitutie plaats. Indien een training binnen twee weken voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Betalingstermijn

Na ontvangst van de getekende offerte volgt de factuur. Het bedrag dient binnen vier weken na ontvangst van de factuur te zijn overgemaakt op NL51INGB0006932371 t.n.v. Lexicon Trainingen in Haarlem. Bij het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de wettelijke rente verschuldigd. Dit rentepercentage varieert.

Verblijfkosten

Verblijfkosten voor trainer en deelnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Reiskosten

Voor reiskosten voor de trainer berekent Lexicon Trainingen € 0,35 per kilometer. De reistijd wordt alleen berekend als daar met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt.

Toeslag bij trainingen vóór 08.00 uur of na 17.00 uur

Bij trainingen die voor 08.00 uur of na 17.00 uur plaatsvinden, geldt een supplement van € 15,50 per uur.

Geldigheidsduur offerte

Een offerte blijft geldig tot een maand na dagtekening.

BTW

Onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Eisen van de gedragscode voor leden van de NRTO

Eisen van de gedragscode voor leden van de NRTO | NRTO

Algemene voorwaarden NRTO

Algemene voorwaarden NRTO

 

Tarieven

Per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar zullen de tarieven worden verhoogd met het gemiddeld CBS indexcijfer van het voorgaande jaar.