Whi­te­pa­per Check­list taaltrainingen NT2

Uit­gangs­si­tu­a­tie, Orga­ni­sa­tie en Admi­ni­stra­tie

Vul het onder­staan­de for­mu­lier in om de Whi­te­pa­per check­list taaltrainingen NT2 te down­lo­a­den.

We stu­ren u de check­list (PDF) zo spoe­dig moge­lijk per e‑mail toe.

Vel­den met een * zijn ver­plicht