Leer snel en eenvoudig

Correct Nederlands

Het schrijven van zakelijke e-mails en teksten kan nog wel eens lastig zijn. In deze e-learning ligt de nadruk op zinsbouw en spelling. Hoe zorgt u voor actieve zinnen en hoe vermijdt u lange zinnen? Hoe kunt u omslachtige uitdrukkingen simpeler verwoorden? En wanneer gebruikt u dan en wanneer als? De zinsbouw en spelling worden in deze e-learnings uitgebreid behandeld.

Elk hoofdstuk van een e-learning sluit u af met vragen zodat u uw kennis kan testen. Alle e-learnings sluit u af met een finaletoets.

Resultaat

Opbrengst e-learning

Wat u kunt verwachten in deze e-learning

E-learning 1

Zinsbouw

  • Wat wel en niet te doen in e-mails
  • Omslachtige uitdrukkingen 
E-learning 2

Spelling (1)

  • Aaneenschrijven 
  • Werkwoordspelling d/t 
  • Vervoeging Engelse werkwoorden 
E-learning 3

Spelling (2)

  • Spelling (wel of geen tussen -n of tussen -s, gebruik trema)
  • Veelvoorkomende spellingsfouten

Meer weten over de mogelijkheden van een inhouse of online training, al dan niet in combinatie met e-learning? Mail taal@lexicon.nl of bel 023-5310830.

Workshop Correct Nederlands

Bijbehorende workshop