Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Training Nederlands op de werkvloer

De RAS, Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, draagt bij aan de opleidingskosten van Nederlandse taaltrainingen, zoals de Lexicon taaltraining Nederlands op de werkvloer

Valt uw werkgever onder de CAO, is uw werkgever aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en draagt deze een RAS-premie af? Dan kunt u een bijdrage in de opleidingskosten ontvangen voor werknemers die een taal- of een schrijftraject (voor direct leidinggevenden) Nederlands willen volgen.

Gratis incompany taal- of schrijftraject Nederlands

Zijn er meerdere medewerkers die hetzelfde taal- of schrijftraject Nederlands nodig hebben, dan kunt u als werkgever de totale opleidingskosten vergoed krijgen door de RAS bijdrage (€ 3.500 per deelnemer per traject). Bel 023-5310830 om te bespreken wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn.

Lexicon trajectbenadering op hoofdlijnen

  1. Inventariseer binnen uw organisatie wie er in aanmerking komen voor een taal- of schrijftraject Nederlands
  2. Bespreek uw situatie met een van de Lexicon Trainingen medewerkers
  3. Persoonlijke (online) intakegesprekken en afname erkende taaltoetsen met de deelnemers
  4. Groepsindeling(en) o.a. op basis van huidige taalniveau
  5. Aanvragen van bijdrage taal- of schrijftraject bij RAS
  6. Bij goedkeuring van de aanvragen start de geplande training
Leuk om kennis te maken

Contact